Projekty badawcze

NCN

NCN

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych...

NCBiR

NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka...

Horyzont 2020

Horyzont 2020

„Horyzont 2020” to największy jak dotąd program UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Zaowocuje większą liczbą przełomowych dokonań...

Szybka ścieżka

Szybka ścieżka

Szybka ścieżka jest programem wsparcia dla przedsiębiorców chcących wdrażać innowacyjne, przełomowe rozwiązania, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek...

Badania na rynek

Badania na rynek

Badania na rynek 3.2 to osobny fundusz, którego celem jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności...

Sektorowe programy B+R

Sektorowe programy B+R

Sektorowe programy B+R – działania 1.2 są przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw lub konsorcjów...

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program skierowany do 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmijsko-mazurskiego, jako jednego z najsłabiej rozwiniętego obszaru UE...

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne

Wspieranie sektora B+R  to przede wszystkim umożliwienie przełożenia prac naukowych na produkt dostępny na rynku...

Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie

Konkurs GRIEG - warunkiem przystąpienia do grantów jest współpraca polsko-norweska, przy czym kierownikiem projektu jest Polak...

ABM - Agencja Badań Medycznych

ABM - Agencja Badań Medycznych

Agencja Badań Medycznych to państwowa agencja odpowiedzialna za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu...

PARP

PARP

Celem działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw...

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja Na Rzecz Nauki Polskie (FNP) to organizacja pozarządowa, której celem jest wspieranie nauki...

Inne fundacje grantowe

Inne fundacje grantowe

O dotacje mogą ubiegać się studenci, naukowcy oraz badacze z Niemiec i Polski. Dopuszczalne jest także budowanie zespołów badawczych...

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony