Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja Na Rzecz Nauki Polskie (FNP) to organizacja pozarządowa, której celem jest wspieranie nauki. To największa tego rodzaju instytucja w Polsce.

W ofercie FNP znajduje się szereg nagród oraz grantów mających za zadanie finansowanie innowacyjnych badań realizowanych zarówno przez instytucje, jak i firmy.

Zbliżenie na męską dłoń która trzyma w ręku kilkanaście świecących żarówek na sznurkach niczym bukiet kwiatów.Adresaci programów FNP

O wsparcie fundacji mogą ubiegać się naukowcy indywidualni oraz zespoły badawcze, zajmujące się różnorodnymi obszarami naukowymi.

Instytucja ta udziela również pomocy osobom, będącym na początku drogi badawczej.

Uzyskanie dotacji możliwe jest na każdym etapie kariery naukowej.

Warto zaznaczyć, że najważniejszym kryterium, jakie decyduje o przyznaniu funduszy jest “doskonałość naukowa”, a stypendyści każdorazowo zostają wyłonieni w postępowaniu konkursowym. Informacje te znajdują się w filmie prezentującym działania fundacji:

Kliknij i przeczytaj więcej

Szeroka oferta nagród i programów realizowanych przez fundację jest dostępna na stronie Internetowej:

Kliknij i przeczytaj więcej

Zbliżenie na dłoń zapisującą coś w notesie. Poniżej przedstawiono wybrane programy, z jakich mogą skorzystać badacze w ramach działań FNP:

Nagroda FNP

Nagroda przyznawana w czterech obszarach wybitnym uczonym za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy, niezależnie od narodowości, będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

First Team

Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.

 
Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony