Horyzont 2020

„Horyzont 2020” to największy jak dotąd program UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Zaowocuje większą liczbą przełomowych dokonań, odkryć i premier światowych dzięki przenoszeniu wspaniałych pomysłów z laboratorium na rynek. W okresie siedmiu lat (2014–2020) dostępnych będzie niemal 80 mld EUR, obok prywatnych i krajowych inwestycji publicznych, które zostaną przez te środki przyciągnięte.

Program „Horyzont 2020” ma poparcie europejskich przywódców i członków Parlamentu Europejskiego. Zgodzili się, że inwestycje w badania naukowe i innowacje mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy i umieścili je w samym sercu strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. „Horyzont 2020” wpisuje się w te działania poprzez połączenie badań naukowych i innowacji z naciskiem na trzy kluczowe obszary: doskonałą bazę naukową, wiodącą pozycję w przemyśle i wyzwania społeczne. Celem jest zadbanie o to, aby w Europie powstawała światowej klasy nauka i technologia, która będzie stymulować wzrost gospodarczy (Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014, doi: 10.2777/82400).

Kobieta w czerwonych spodniach i bluzce w biało niebieskie pasy objaśnia siedzącym na spotkaniu osobom wykres, umieszczony na stojącej tablicy.Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Miejscem w którym można uzyskać informacje na temat programu jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów.

 

 

 

Strona Drewniane klocki ułożone w kształt schodów, na których stopniach znajdują się drewniane gwiazdki.internetowa krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej:  

Kliknij i przeczytaj więcej

W zakładce ,,Ostatnie konkursy w Horyzoncie 2020’’ znajdują się informacje o harmonogramie przyjęć wniosków w ramach przyjętych w programie obszarów aktywności.

Kliknij i przeczytaj więcej

Przykład trwającego konkursu

W ramach obszaru ,,Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan’’, trwają trzy konkursy:

Konkurs: Lepsze zdrowie i opieka, termin składania wniosków: 4 lipca 2019 r.  – 7 kwietnia 2020 r.

Zakres konkursu:

  • medycyna personalizowana
  • innowacyjny przemysł medyczny
  • choroby zakaźne
  • innowacyjne systemy opieki zdrowotnej
  • wpływ mikro/nanoplastiku na zdrowie człowieka
  • wkład do konkursu „Cyfrowa transformacja w medycynie i opiece”

Konkurs: Cyfrowa transformacja w medycynie i opiece, termin składania wniosków: 19 listopada 2019 r. – 22 kwietnia 2020 r.

Zakres konkursu: zastosowanie technologii ICT w medycynie

Konkurs: Bezpieczne cyfrowe rozwiązania oraz cyberbezpieczeństwo w medycynie, termin składania wniosków: 19 listopada 2019 – 22 kwietnia 2020.

Zakres konkursu: wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie

Przykład realizowanego projektu

Novel approach to empowering women with disabilities (pol. Nowe podejście do wzmacniania pozycji kobiet niepełnosprawnych).

Kobiety niepełnosprawne mają większe trudności w znalezieniu zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności. Finansowany ze środków UE projekt RISEWISE ma określić kierunki badań prowadzonych w celu poprawy społecznej i gospodarczej integracji niepełnosprawnych kobiet.

Link do projektu:

Kliknij i przeczytaj więcej

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony