Inne fundacje grantowe

Polsko - Niemiecka Fundacja Na Rzecz Nauki

Polsko - Niemiecka Fundacja Na Rzecz Nauki jest organizacją, która wspiera projekty i zamierzenia w dziedzinie nauki i badań naukowych, które przyczyniają się do porozumienia między narodami, a tym samym do integracji europejskiej. 

Dłonie trzymające pasujące do siebie puzzleProcedura konkursowa

O dotacje mogą ubiegać się studenci, naukowcy oraz badacze z Niemiec i Polski. Dopuszczalne jest także budowanie zespołów badawczych, w których skład wchodzić będą partnerzy z innych krajów.

Fundusze są przyznawane w ramach dwóch procesów konkursowych: uproszczonego oraz głównego.

Pierwszy z nich daje możliwość uzyskania wsparcia, wynoszącego do 10 tysięcy euro. Fundacja w ramach opisywanego konkursu może pokryć maksymalnie 70% kosztów danego projektu, należy więc sfinansować z wkładu własnego lub innych źródeł.

Szczegółowe kryteria, jakie muszą zostać spełnione przez osoby, zamierzające ubiegać się o wsparcie projektu z puli konkursu uproszczonego, znajdują się w zakładce “informacje dla wnioskodawców konkursu uproszczonego” na stronie:

Kliknij i przeczytaj więcej

Kobieta w białej bluzce i mężczyzna z jasno-błękitnej koszuli pochylają się nad dokumentami w czarnym segregatorze. Kobieta trzyma segregator. Fundacja organizuje także konkurs główny, którego celem jest dotowanie różnorodnych przedsięwzięć m.in z dziedziny prawa oraz nauk społecznych. wsparcie będące przedmiotem tego konkursu kierowane jest do szkół wyższych i jednostek naukowych. Możliwe jest uzyskanie 80 tyś. euro na działania, które mieszczące się w ustalonych kategoriach, kwalifikowanych przez fundację jako priorytetowe:

  • transfer kultury i wiedzy;
     
  • procesy europeizacji;
     
  • zmiana norm i wartości;
     
  • wielojęzyczność.

Więcej szczegółowych informacji, dotyczących kryteriów udziału w konkursie głównym znajduje się na poniższej stronie internetowej.

Kliknij i przeczytaj więcej

Fundacja Universitatis Varsoviensis

Fundacja Universitatis Varsoviensis działa na rzecz studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to organizacja pozarządowa, której zakres działań obejmuje   zaspokajanie potrzeb m.in naukowych,  oświatowo-wychowawczych i kulturalnych.

W ramach realizacji pierwszego z wymienionych celów, fundacja ta we współpracy z biurem ds studentów niepełnosprawnych UW utworzyła fundusz, zapewniający granty na działalność naukową oraz badania prowadzone przez studentów z niepełnosprawnościami.

Organizacja ta wspiera studentów również na inne sposoby, o czym można dowiedzieć się ze strony internetowej.

Kliknij i przeczytaj więcej

 

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony