Kredyt na innowacje technologiczne

Wspieranie sektora B+R  to przede wszystkim umożliwienie przełożenia prac naukowych na produkt dostępny na rynku. Dla wsparcia tej współpracy wprowadzono specjalne narzędzie wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - kredyt na innowacje technologiczne.

Dwie osoby siedzące przy stole, nie widać ich twarzy. Jedna z nich składa podpis na dokumencie.Kto może otrzymać taki kredyt?

Podmioty gospodarcze:

 • zarejestrowane na terytorium Polski;
 • potwierdza to wpis do właściwego rejestru;
 • spełnia kryterium wielkości przedsiębiorca zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014;
 • mające zdolność kredytową.

Przeznaczenie kredytu:

 • wdrożenie na rynek krajowy nowej technologii lub ulepszenie już istniejącej;
 • technologia wdrożeniowa może mieć formę: prawa własności przemysłowej albo wyników prac rozwojowych, przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 • efektem ma być stworzenie nowej bazy technologicznej dostępnej na rynku krajowym.

Grafika przedstawiająca świnkę skarbonkę obok której stoją ułożone w rzędach monety.Ważne

 • Premia technologiczna pozwala na spłatę do 25% zaciągniętego kredytu lub 6 mln;
 • Instytucją pośredniczącą jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a sam kredyt udzielany jest przez bank komercyjny;
 • Kredyt ten działa na zasadzie kredytu inwestycyjnego, co oznacza mniejsze ryzyko przy jego zaciąganiu;
 • Kredyty na innowacje technologiczne kończą się w 2020 roku.

Skorzystaj z Programu - Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR

Kliknij i przeczytaj więcej

Portal Gov.pl

Kliknij i przeczytaj więcej

Kredyt na innowacje technologiczne krok po kroku

Kliknij i przeczytaj więcej

 

 

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony