NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616).

Dodatkowo 1 września 2011 roku NCBR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości. Przejmując od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, stało się jednym z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce. W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Zbliżenie na dłonie grupki osób ułożone jedna na drugiej.NCBR realizuje projekty w 6 głównych obszarach:

  • programy strategiczne;
  • programy krajowe;
  • programy i projekty – obronność i bezpieczeństwo;
  • programy międzynarodowe;
  • fundusze Europejskie;
  • nowe Formuły B + R.

Na stronie głównej NCBR w zakładce Aktualne konkursy znajdują się informacje o aktualnie realizowanych projektach. Można tam znaleźć informacje o okresie naboru (terminie rozpoczęcia i zakończenia aplikacji), informacje o tym jakie instytucje mogą aplikować w danym projekcie, obszar projektu (jeden z sześciu wyżej wymienionych) oraz link do informacji o danym projekcie.

Kliknij i przeczytaj więcej

Monety ułożone jedna na drugiej w czterech rzędach. Na monetach leżą grudki ziemi z których wyrastają zielone rośliny.Przykład projektu

W okresie 31.10.2019-02.12.2019 prowadzony jest nabór wniosków opracowanych przez  Uczelnie, dotyczących finansowania ze środków z Funduszy Europejskich programu „Projektowanie  Uniwersalne”. W zakładce https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pun19-na-projektowanie-uniwersalne/ znajdziemy informacje na jego temat. W ramach tego konkursu składane są wnioski o finansowanie projektów mających służyć opracowaniu i wdrożeniu zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług.

Kliknij i przeczytaj więcej

Strona internetowa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

Kliknij i przeczytaj więcej

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony