NCN

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach (dzielących się dodatkowo na panele):

  • HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (w tym przykładowo panel: HS6 „Człowiek i życie społeczne” przeznaczony dla specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki i socjologii);
     
  • ST – Nauki Ścisłe i Techniczne;
     
  • NZ – Nauki o Życiu.

Męskie dłonie trzymające w swoich dłoniach dłonie damskie.Przykładowo, w ramach NZ wyodrębniono panel: NZ2 „Genetyka, genomika” przeznaczony dla specjalistów z dziedziny genetyki, genetykami molekularnej, genomiki, proteomiki, bioinformatyki, biologii systemowej, epidemiologii molekularnej

Projekty badawcze składane są w postępowaniach konkursowych. Istnieje ponad 20 typów konkursów nazwami nawiązujących do terminologii muzycznej. Przykładowo konkurs o nazwie SONATA przeznaczony jest na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, konkurs zaś o nazwie PRELUDIUM  obejmuje projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Mężczyzna w dżinsach i szarej koszulce próbuje przy pomocy lekarza chodzić z balkonikiem rehabilitacyjnym

 

Przykłady projektów badawczych realizowanych w ramach konkursu SONATA:

  • Panel HS: Aktywność fizyczna źródłem zmiany w życiu osoby z trwałą dysfunkcją organizmu - analiza procesu rekonstrukcji tożsamości.

Kliknij i przeczytaj więcej

  • Panel NZ: Genetyczne czynniki ryzyka w populacji kaszubskiej oraz ich udział w patogenezie niepełnosprawności intelektualnej o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym.

Kliknij i przeczytaj więcej

Przykłady projektów badawczych realizowanych w ramach konkursu PRELUDIUM:

  • Panel HS: Niepełnosprawność, macierzyństwo, opieka. Autonomia reprodukcyjna i doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce.

Kliknij i przeczytaj więcej

Strona internetowa Narodowego Centrum Nauki:

Kliknij i przeczytaj więcej

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony