PARP

Celem działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Grupa młodych ludzi dyskutuje między sobą. Dwóch mężczyzn i dwie kobiety, które siedzą przy laptopach.PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First - MSP przede wszystkim’’ wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

 

 

W Zbliżenie na stół pełen różnych notatek. Widać na nim ludzkie dłonie oraz w tle laptopa.chwili obecnej PARP dofinansowuje projekty z funduszy pochodzących z 4 programów:

  • Funduszy Norweskich;
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
  • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia;
  • Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Harmonogram naborów wniosków znajduje się na stronie domowej PARP, w zakładce Finansowanie/Harmonogram naborów.

Kliknij i przeczytaj więcej

Przykład programu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

W  2019 rozpoczęto nabór wniosków do programu Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus.

Kliknij i przeczytaj więcej

Cel finansowania: sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi). Finansowanie powinno być  przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Strona internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Kliknij i przeczytaj więcej

 

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony