Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki z biznesem to niewątpliwie ważny aspekt rozwoju gospodarki, aczkolwiek nie zawsze doceniany. Jest to jednak wyzwanie dla obu stron, gdyż ścierają się dwa różne style pracy – nienormowany czas pracy naukowców z ustrukturalizowanym wzorcem pracy w biznesie.

Powód do współpracy wydaje się oczywisty. Przekształcenie pomysłów teoretycznych na komercyjne przedsięwzięcia. Brzmi jak bajka. I może nią być. Jednak jest kilka elementów wymagających modyfikacji.  Obie strony - naukowcy i przedsiębiorcy wskazują na utrudnienia. Wynikają one ze specyfiki każdego z partnerów.

Mężczyzna pokazuje drugiemu mężczyźnie na tablecie wykres.W tle widać monitor komputerowy z kolejnymi wykresami.Przeszkody formalne

 • Uczelnie to struktury o określonej hierarchii i zasadach podejmowania decyzji – wiąże się to z tzw. biurokracją;
   
 • Sposób korzystania ze sprzętu naukowego, często zakupionego ze środków europejskich, utrudnia wykorzystanie komercyjne;
   
 • Finansowa wycena własności intelektualnej oraz zatrudnienia pracownika naukowego;
   
 • Sposób prawnego nazwania relacji naukowiec – przedsiębiorca;
   
 • Deficyt kadrowy po stronie uczelni – brak osób zajmujących się koordynacją współpracy.

Przeszkoda – czas realizacji

 • Źródłem problemu jest styl pracy. Przedsiębiorcy pracują według harmonogramu, szybkich efektów. Naukowcy poza współpracą z biznesem obciążeni są pracą dydaktyczną, co prowadzi do trudności w ramach dostępności, efektywności i terminowości.

Dłoń trzymająca świecącą żarówkę. Przeszkoda -  finansowanie

 • Model finansowania współpracy biznes – nauka nie jest idealny. Często droższy niż alternatywne współdziałanie z firmami komercyjnymi. Wpływa na to sposób rozliczania charakterystyczny dla uczelni oraz koszty administracyjne;
   
 • Dysproporcja w dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych na korzyść uczelni, co powoduje sprzeczną wizję końcowego produktu. Naukowcom zależy przede wszystkim na wysokiej jakości produktu, podczas gdy druga strona patrzy na niego rynkowo czyli jako na towar do sprzedania.

Przeszkoda – inne cele

 • Rozbieżność świata nauki i biznesu - efekt końcowy. Naukowcy rozliczani są z ilości publikacji naukowych, które wykluczają patenty. Patent jest zaś celem biznesu i to on prowadzi do masowej produkcji.

Przeszkoda – komunikacja

 • Przedsiębiorcy wskazują na brak bazy pomysłów lub innego miejsca w przestrzeni publicznej, gdzie mogli by dowiadywać się nad czym pracują naukowcy, by móc zaoferować współpracę.

Własność intelektualna, jej ochrona i podział to wyzwanie. Biznes opiera się na zaufaniu i niedzieleniu się przepisami, recepturami, podczas gdy naukowcy chcą podzielić się ze światem nie tylko efektem badań, ale sposobem ich wykonania.

Z punktu widzenia biznesu warto podjąć taką współpracę. Często już po pierwszym kontakcie widać pewne zmiany, których wprowadzenie często mogłyby polepszyć jakość współpracy:

 • zmiany w organizacji i finansowania współpracy;
   
 • zmiany zasad współpracy - tak by naukowcom współpraca przynosiła korzyści nie tylko finansowe, by ta współpraca była równie cenna jak publikacje naukowe;
   
 • współpraca powinna być stała i ścisłe oparta m.in. na zespołach roboczych;
   
 • zamiana schematu kariery naukowej;
   
 • promocja doradczej roli naukowców ekspertów.
Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony