Odbiorcy serwisu Nauka bez Barier

Odbiorcy serwisu Nauka bez Barier

Platformę Nauka bez Barier przede wszystkim kierujemy do studentów z niepełnosprawnością, całego środowiska akademickiego oraz przedsiębiorców, zainteresowanych współpracą w ramach działalności B+R.

Do korzystania z serwisu zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które myślą o rozpoczęciu studiów wyższych, osoby z różnego typu zaburzeniami (np. dysleksja, zespół Aspergera) oraz wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji akademickiej.

Dlaczego warto korzystać z serwisu Nauka Bez Barier?

Dlaczego warto korzystać z serwisu Nauka Bez Barier?

Serwis Nauka Bez Barier to rzetelne i kompleksowe źródło informacji na temat edukacji akademickiej dla osób                                z niepełnosprawnością. To również kompendium wiedzy obejmujące obszary związane m.in. z  poradami dla przedsiębiorców        czy współpracą sektora nauki ze strefą biznesu.

Platforma obejmuje praktyczny e-niezbędnik, zawierający przydatne formularze i druki oraz kalendarz umożliwiający wirtualne spotkania między użytkownikami. Jej podstawowym celem jest integracja i aktywizacja zespołów akademickich (w tym osób          z niepełnosprawnością) ze środowiskiem przedsiębiorców zainteresowanych projektami B+R oraz komercjalizacja tych przedsięwzięć.

Serwis Nauka Bez Barier

Serwis Nauka Bez Barier

Niniejszy Serwis to jedno z głównych narzędzi ogólnopolskiego projektu ,,Nauka Bez Barier’’ na rzecz dostępności nauki               i szkolnictwa wyższego dla osób z niepełnosprawnością. Platforma stanowi swoiste kompendium wiedzy dla osób niepełnosprawnych, środowiska akademickiego oraz przedsiębiorców. Jest również miejscem spotkań wskazach wyżej środowisk, a przy tym umożliwia m.in. wzajemną współpracę oraz wymianę wiedzy i doświadczeń, jak również prezentację badań i projektów. To także akcelerator integrujący pomysły, innowacje oraz projekty o wysokim potencjalne promocyjnym polskiej nauki.

Projekt ,,Nauka bez Barier’’ narodził się z myślą o studentach z niepełnosprawnością, których liczba systematycznie wzrasta. Mimo, że uczelnie stają się dla nich coraz bardziej przyjazne, osoby z niepełnosprawnością wciąż napotykają na swojej drodze szereg utrudnień. Największe bariery i przeszkody w dostępie do edukacji akademickiej stwarzają niedostosowane architektonicznie budynki uczelni, nieprzyjazne rozwiązania techniczne czy problemy w dostępie do informacji i pełnej oferty dydaktycznej.

Bez zdecydowanych działań w tych i wielu innych obszarach pełnosprawne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością oraz ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym nie będzie możliwe. Dlatego tak ważny jest wzrost świadomości w zakresie zmian realizowanych w polskim środowisku akademickim, a przy tym identyfikacja barier, które przyczyniają się do ograniczeń związanych z edukacją młodzieży, a zwłaszcza środowiska akademickiego z niepełnosprawnościami oraz z pracą akademickiej kadry naukowej.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony