Rada Naukowa

Rada Naukowa

<p>Rada Naukowa to jedno z najważniejszych ogniw projektu Nauka Bez Barier. Wybitni specjaliści z dziedziny nauki, zdrowia i przedsiębiorczości czuwają nad zakresem merytorycznym przedsięwzięcia i wspierają jego realizację.</p>

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki - Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron+

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki - Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron+

Dyscyplina naukowa: medycyna - genetyka kliniczna i pediatria.

Kierownik Katedry Genetyki Medycznej i Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej. Angażuje się w działalność społeczną jako współorganizator corocznego integracyjnego balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych ,,Bal na… 47 chromosomów’’. Od wielu lat współpracuje z pozarządowymi organizacjami samopomocowymi rodziców          dzieci z różnymi chorobami genetycznymi – dzięki społecznemu zaangażowaniu wiele organizacji uzyskało projekty finansujące ich działalność.

Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych, ogólnopolskich, interdyscyplinarnych konferencji naukowo-szkoleniowych pt. „Współdziałanie we wspieraniu rozwoju dziecka niepełnosprawnego” (2002, 2006, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016) oraz wielu innych konferencji tematycznych: „Kazuistyka wieku rozwojowego - Casus pro diagnosi”, „Wspomaganie dzieci z zespołami genetycznymi. Wady cewy nerwowej”; „Człowiek         i Autyzm. Autyzm i Polska”, „Medycyna personalizowana (3 edycje): Genom – etyka – prawo (2011), Genom – architektura – szkoła - design (2014) i Genom – człowiek - świat – zagrożenia (2016). Wymiernym rezultatem ww. konferencji naukowo-szkoleniowych były praktyczne warsztaty terapeutyczne (bezpłatne), w których przeszkolono ok. 1000 rodziców, studentów i terapeutów.

Dr Beata Głodzik - członek Rady Naukowej Fundacji Neuron+

Dr Beata Głodzik - członek Rady Naukowej Fundacji Neuron+

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog, pedeutolog, specjalista integracji sensorycznej, trenerka Metody Marii Montessori, uczestniczka licznych międzynarodowych programów dotyczących kształcenia nauczycieli (EPTE, EFFECT).

Interesuje się rozwojem mózgu dziecka oraz edukacyjnymi konsekwencjami zaburzeń rozwojowych dzieci, autorka artykułów oraz książki „Otwarte okna dziecięcych możliwości”. Prywatnie mama pięciorga dzieci, która w praktyce wychowawczej stosuje wiedzę naukową.

Dr inż. architekt Natalia Przesmycka - członek Rady Naukowej Fundacji Neuron+

Dr inż. architekt Natalia Przesmycka - członek Rady Naukowej Fundacji Neuron+

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (2003). Ukończyła podyplomowe studia Master of European Urban Design, (European Urban Design Laboratory Tilburg 2007); Studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 2010 roku uzyskała tytuł dr inż. nauk technicznych, architektura, specjalność: urbanistyka, temat pracy – Przeobrażenia urbanistyczne Lublina w latach 1815-1939.

Od 2004 roku zatrudniona na Politechnice Lubelskiej. Obecnie adiunkt na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, pełniąca obowiązki kierownika Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, czynny zawodowo architekt - członek Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zainteresowania naukowe dotyczą przeobrażeń układów urbanistycznych i rozwoju przestrzennego miast, projektowania uniwersalnego, funkcjonowania współczesnych przestrzeni publicznych oraz projektowania architektury obiektów służby zdrowia. Autorka lub współautorka projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych, budynków usługowych i mieszkaniowych oraz modernizacji obiektów służby zdrowia.

Autorka ponad 30 publikacji naukowych i popularyzatorskich, promotor prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Stale współpracuje        z czasopismami branżowymi.

Dr n. o zdr Agnieszka Kotwica - członek Rady Naukowej Fundacji Neuron+

Dr n. o zdr Agnieszka Kotwica - członek Rady Naukowej Fundacji Neuron+

Absolwentka AWF w Białej Podlaskiej. Nauczyciel akademicki oraz trener drużyny siatkarskiej kobiet w Studium Wychowania Fizycznego            i Sportu UM w Lublinie. Od 2015 r. kierownik Studium WFiS. Działalność naukowa obejmuje czynny udział w konferencjach naukowych np.: „Współczesny człowiek w zdrowiu i chorobie”, „Aktywność fizyczna w zdrowym stylu życia”, „Zróżnicowanie aktywności fizycznej społeczeństw”, „Aktywność fizyczna w zdrowym stylu życia młodzieży”; konferencjach naukowo-szkoleniowych np.: „Dni Zdrowia i Urody”, „Dzień Wiosny          z Kosmetologią i Sportem”, „Nadwaga i otyłość'', ,,Trening zdrowia” oraz metodyczno-szkoleniowych dla trenerów piłki siatkowej i siatkówki plażowej.

Współautorka programów nauczania przedmiotów: wychowanie fizyczne, teoria i praktyka aktywności fizycznej, rehabilitacja i aktywność ruchowa w środowisku wodnym, kształtowanie sylwetki i postawy ciała. Od 2012 r. koordynator ds. kształcenia w ww. przedmiotach na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie. Angażuje się w działalność mającą na celu propagowanie aktywności fizycznej poprzez współorganizowanie imprez sportowych dla studentów, pracowników i absolwentów uczelni.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony