Wyniki badania

Studenta stoi tyłem na rozdaniu świadectw i patrzy w dal.W ramach projektu Nauka bez Barier, Fundacja Neuron + przeprowadziła badanie na wybranych uczelniach wyższych w Polsce w zakresie dostępu do szkolnictwa akademickiego przez osoby z niepełnosprawnością. Sytuacja niepełnosprawnych studentów i pracowników naukowych na polskich uczelniach w ostatnich latach poprawia się, ale wciąż nie jest idealna. W wielu miejscach nadal występują bariery, które uniemożliwiają im funkcjonowanie na równi z osobami sprawnymi. Problemem są nie tylko niedostosowane budynki uczelni, nieprzyjazne dla niepełnosprawnych rozwiązania techniczne, ale również utrudnienia w dostępie do pełnej oferty dydaktycznej. Prawo do nauki jest jednym z fundamentalnych praw człowieka, którego realizacja umożliwia rozwój osobisty oraz pozwala na osiągnięcie samodzielności i niezależności,a także pełny pozwala na udział we wszystkich sferach życia.

Zrealizowane przez Fundację Neuron + badanie jakościowe zostało przeprowadzone m.in. na klasycznych uniwersytetach, uniwersytetach medycznych i uczelniach technicznych. W celu wykonania badania zaprojektowano serię indywidualnych wywiadów pogłębionych, które objęły takie obszary jak: sytuacja osób z niepełnosprawnością, bariery architektoniczne, ocena strony internetowej uczelni pod kątem jej dostępności dla osób z niepełnosprawnością, oferowane wsparcie dla osób z niepełnosprawnością, dostęp do informacji  oraz ułatwienia, możliwość rozwoju naukowego osób z niepełnosprawnością, oczekiwania osób niepełnosprawnych czy podsumowanie, wnioski i rekomendacje. 

Całościowy raport z realizacji badania można pobrać poniżej. 

Pobierz raport

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony