Finansowanie projektów B+R

Innowacje mogą być finansowane zarówno przez instrumenty publiczne  jak i przez instrumenty rynkowe.

Mężczyzna w żółtym swetrze rysuje markerem wykresy.Do głównych instrumentów publicznych należy zaliczyć

Instrumenty dotacyjne w perspektywie 2014-2020:​​

 • programy operacyjne realizowane w ramach 3 programów (z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa):

- Inteligentny Rozwój (zastąpił PO IG);

- Wiedza Edukacja Rozwój;

- Polska Wschodnia (dotyczy 5 województw Polski wschodniej.

 • inicjatywa flagowa w ramach „Strategii Europa 2020” – „Unia innowacji”, m.in. Program Horyzont 2020;
   
 • regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020;
   
 • europejski fundusz kapitału podwyższonego ryzyka;
   
 • program na rzecz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, COME.

Dwóch mężczyzn rozmawia na spotkaniu biznesowym. Nie widać twarzy jednego z nich, obok znajdują się stojące laptopy.Do głównych instrumentów rynkowych należy zaliczyć:

instrumenty kapitałowe, w tym:

 • instrumenty giełdowe (NewConnect, GPW);
   
 • instrumenty pozagiełdowe (Buissnes Angels, Seed Fund, Venture Capital, Private Equity).

instrumenty dłużne:

 • obligacje (Catalyst, GPW);
   
 • pożyczki;
   
 • kredyt bankowy;
  ​​​​​​​
 • leasing.

Czas dla innowacji, szczególnie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jest bardzo sprzyjający. W ciągu ostatnich kilku lat zostało uruchomionych wiele instrumentów wspierających innowacje m.in. fundusze inwestujące w przedsięwzięcia na wczesnych fazach rozwoju, programy sektorowe na badania i rozwój, programy regionalne czy choćby ulga podatkowa na B+R. Działania te spowodowały, że ekosystem innowacyjności w Polsce w okresie ostatnich 4-5 lat bardzo się rozwinął. Z jednej strony możemy korzystać z doświadczeń innych krajów europejskich z drugiej korzystając z kreatywności Polaków wspierać rozwój naszej gospodarki. Mijającą perspektywę czyli lata 2014-2020 należy uznać za wyjątkowy okres silnego wspierania finansowego projektów B+R i innowacyjnych projektów.

W nadchodzącej perspektywie Polska nadal pozostanie jednym z największych beneficjentów funduszy strukturalnych i inwestycyjnych a w projekcie budżetu 2021-2027 przewidziano dla Polski 64 mld Euro, co jest o 23% mniej niż w trwającym obecnie okresie programowania (82,5 mld euro). Warto jednak zauważyć, że jest to nadal najwięcej spośród wszystkich państw członkowskich.

Jednym z głównych celów dla inwestycji UE w latach 2021-2027 jest kreowanie bardziej inteligentnej i innowacyjnej Europy. Inwestycje w ramach dotacji unijnych w nadchodzącej perspektywie realizowane będą w ramach pięciu priorytetów.

 • Bardziej inteligentna Europa;
   
 • Zielona, nisko-emisyjna Europa;
   
 • Bardziej skomunikowana Europa;
   
 • Europa społeczna;
   
 • Europa bliska obywatelom.

W latach 2021-2027, w zależności od regionu, ok. 65-85% środków będzie przeznaczane na cele związane ze wsparciem innowacji, rozwoju przedsiębiorstw oraz gospodarki niskoemisyjnej. Zaproponowana koncentracja tematyczna to z pewnością bardzo dobry prognostyk w kontekście puli środków możliwych do wykorzystania przez polskich przedsiębiorców.

W lipcu 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało „Założenia Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027”. Umowa Partnerstwa jest najważniejszym dokumentem określającym strategię inwestowania funduszy europejskich. Zgodnie z kierunkiem wskazanym przez Komisję Europejską, określającą jako jeden z najważniejszych celów wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie badań i innowacji, za główny cel interwencji w omawianym obszarze uznano wzrost produktywności polskiej gospodarki.

Żeby osiągnąć ten cel konieczne będzie podjęcie działań w ramach dwóch celów szczegółowych:

 • wzrost innowacyjności gospodarki poprzez m.in. wsparcie rozwoju działalności B+R przedsiębiorstw, wsparcie wdrażania wyników prac B+R czy wsparcie współpracy nauka-biznes;
  ​​​​​​​
 • restrukturyzacja i modernizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych w MŚP czy zwiększanie zdolności przedsiębiorstw do tworzenia produktów i usług o potencjale eksportowym.
Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony