Formy działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Zalety

Wady

 • brak wymagań kapitałowych;
   
 • darmowa rejestracja w CEIG;
   
 • prostota prowadzenia: nie wymaga posiadania kapitału, prowadzenia pełnej księgowości
  i posiadania firmowego konta ;

   
 • możliwość odpisania kosztów od podatku;
   
 • możliwość wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania.
 • odpowiedzialność majątkiem prywatnym;
   
 • konieczność odprowadzania składek do ZUS-u.

 

 

Spółka cywilna

Zalety

Wady

 • prostota zakładania, powstaje na mocy pisemnej umowy minimum dwóch wspólników;
   
 • brak wymogu wnoszenia kapitału zakładowego;
   
 • umowa spółki nie musi mieć formy aktu notarialnego.

 

 • brak osobowości prawnej spółki;
   
 • odpowiedzialność solidarna wspólników;
   
 • konieczność zawierania każdej umowy ze wszystkimi wspólnikami spółki cywilnej.

 

Spółka jawna

Zalety

Wady

 • podmiotowość prawna;
   
 • brak organów;
   
 • łatwość i niskie koszty założenia;
   
 • umowa spółki nie wymaga formy aktu notarialnego.
 • obowiązek wpisu spółki do rejestru;
   
 • odpowiedzialność wspólników  majątkiem osobistym;
   
 • obowiązek prowadzenia profesjonalnie księgowości.

 

Spółka partnerska

Zalety

Wady

 • spółka działa pod prawnie chronioną firmą;
   
 • możliwość ograniczenia odpowiedzialności każdego wspólnika jedynie do jego własnych działań;
   
 • możliwość korzystania z zryczałtowanych form opodatkowania.
 • ograniczenie zawodów, jakie mogą wykonywać partnerzy ( np. adwokaci, dentyści);
   
 • wymóg prowadzenia pełnej księgowości;
   
 • konieczność sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego.

 

Spółka komandytowa

Zalety

Wady

 • możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników: komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem prywatnym w sposób nieograniczony; komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wniesionych przez nich wkładów;
   
 • możliwość korzystania z prostszych zryczałtowanych form opodatkowania;
   
 • w odniesieniu do podatku VAT podatnikiem jest spółka.
 • umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego;
   
 • wysokie koszty założenia i rejestracji.

 

 

Spółka komandytowo-akcyjna

Zalety

Wady

 • możliwość pozyskania kapitału za pomocą wyemitowanych akcji,
   
 • zróżnicowanie odpowiedzialności wspólników:
  komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem,
  a akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki;

   
 • nieopodatkowane zyski;
   
 • wybór sposobu opodatkowania.
 • umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego;
   
 • wysokie koszty założenia i rejestracji;
   
 • odpowiedzialność części wspólników jest nieograniczona;
   
 • minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 tys. zł;
   
 • pełna księgowość.

 

 

Spółka akcyjna

Zalety

Wady

 • łatwość pozyskiwania nawet bardzo dużego kapitału za pomocą emisji akcji;
   
 • brak odpowiedzialności akcjonariuszy
  za zobowiązania spółki;

   
 • możliwość prowadzenia działalności na dużą skalę;
   
 • osobowość prawna;
   
 • wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy ich majątkiem osobistym.

 

 • wysokie koszty założenia i rejestracji;
   
 • konieczność prowadzenia profesjonalnej ,pełnej księgowości;
   
 • minimalny kapitał zakładowy wynosi 100 tys. zł;
 • obowiązkowymi organami są: walne zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd spółki oraz rada nadzorcza;
   
 • brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych akcjonariuszy;
   
 • specjalistyczna obsługa prawna i finansowa.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zalety

Wady

 • osobowość prawną;
   
 • ograniczona odpowiedzialność wspólników;
   
 • możliwość założenia spółki nawet przez jeden podmiot;
   
 • łatwość pozyskania kapitału.

 

 • umowa sp. z o.o. w formie aktu notarialnego;
 • minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł;
   
 • obowiązek corocznego składania sprawozdań finansowych;
   
 • wysokie koszty założenia i rejestracji spółki;
   
 • konieczność prowadzenia profesjonalnej księgowości.

 

 

Spółdzielnia

Zalety

Wady

 • spółdzielnia to „dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób” (minimum dziesięciu osób fizycznych lub trzech osób prawnych);
   
 • może mieć na celu osiągnięcie zysku lub nie;
   
 • osobowość prawna;
   
 • niskie koszty założenia i prowadzenia działalności;
   
 • członkowie mają czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółdzielni, prawo
  do udziału w walnym zgromadzeniu, prawo
  do przeglądania sprawozdań oraz rachunku wyników.
 • konieczność opłacania składek ZUS bez względu na dochody;
   
 • zmienność funduszu udziałowego;
   
 • musi posiadać statut;
   
 • każdy członek musi zadeklarować przynajmniej jeden udział, jeśli statut nie stawia większych wymagań.

 

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony