Innowacje i zarządzanie innowacjami

Innowacja to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych.

Termin ten do ekonomii został wprowadzony przez J. A. Schumpeter, który wskazał pięć przypadków występowania innowacji:

 • stworzenie nowego produktu;
   
 • zastosowanie nowej technologii;
   
 • stworzenie nowego rynku zbytu;
   
 • pozyskanie nieznanych dotąd surowców;
   
 • reorganizacje przedsiębiorstwa lub gałęzi gospodarki.
   

 

Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia innowacji jest dość trudne, dlatego wprowadzono klasyfikację terminu innowacji wg kilku kryteriów:

 • obiektu: produktowe, technologiczne, organizacyjne, społeczne, marketingowe;
   
 • skali zmiany: wielkie (przełomowe), średnie (przyrostowe), drobne (przyrostowe);
   
 • stopnia oryginalności: kreatywne, imitujące, pozorne;

  stopnia złożoności: wiązane, izolowane;
   
 • sposobu finansowania: inwestycyjne, bezinwestycyjne;

  stosunku do środowiska przyrodniczego: proekologiczne, obojętne, naruszające równowagę ekologiczną.

Innowacje powstają najczęściej w wyniku prac badawczo-rozwojowych, czasem w wyniku zapotrzebowania rynkowego na nowe, ulepszone produkty lub usługi.

Najbardziej znanym modelem procesu innowacyjnego jest model liniowy, który zakłada, że źródłem innowacji jest sfera B+R. Liniowy model procesu innowacyjnego ma sześć etapów:

 • badanie podstawowe;
   
 • badanie stosowane;
   
 • prace rozwojowe prowadzące do stworzenie prototypu;
   
 • wdrożenie innowacji;
   
 • produkcja;
   
 • sprzedaż.

W wielu krajach świata w tym również i w Polsce od kilku lat prowadzona jest świadoma polityka innowacyjności. Prowadzić powinna ona do zwiększenia konkurencyjności i polepszenia jakości życia społeczeństwa a cel ten można zrealizować, m.in. poprzez promowanie innowacji wśród przedsiębiorców. Dlatego został utworzony i ciągle jest rozwijany system wspierania i rozwoju innowacji. Dodatkowy celem prowadzonej w Polsce polityki innowacyjności jest podkreślenie istotności dziedziny nauki poprzez wykorzystywanie jej osiągnięć w przemyśle i przedsiębiorstwach. Polityka innowacyjna dąży również do stworzenia przyjaznych miejsc pracy dla naukowców, technologów w przemyśle i jednostkach badawczo-rozwojowych oraz zbudowaniu zasad współpracy przedsiębiorców z naukowcami.

Od kilku lat obserwowany jest bardzo silny trend rynkowy w którym podstawą do budowania przewagi konkurencyjnej poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarek są innowacje, a co z tym jest związane - stały wzrost nakładów na działania B+R i działania zmierzające do ich skutecznego wykorzystania. Trend ten jest również obserwowany w Polsce.

Polskie przedsiębiorstwa coraz dynamiczniej rozwijają swoją działalność w obszarze badań i rozwoju (B+R) oraz innowacji. Ponad 50% przedsiębiorstw przeznacza więcej niż 10% osiągniętych przychodów na działalność B+R. Przeprowadzenie zmian wewnątrz organizacji dla 60% przedsiębiorstw stanowi jedno z największych wyzwań w obszarze innowacje w perspektywie najbliższych 3 latach. O poziomie innowacyjności polskich firm świadczy także fakt, że ok. 70% przedsiębiorców uważa się za innowatorów, dla których głównym czynnikiem wzrostu firmy jest korzystanie z nowoczesnych rozwiązań.

Obecnie ponad połowa polskich przedsiębiorstw przeznacza na działalność badawczo-rozwojową więcej niż 10% osiąganych przychodów. Jednym z mechanizmów jest korzystanie z ulgi na B+R, z której w 2018 r. skorzystało prawie 60% podmiotów.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony