Innowacje i zarządzanie innowacjami

Innowacja to ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych.

Kobieta w okularach, ciemnym żakiecie i białej koszulki rysuje znaki na szybie.Termin ten do ekonomii został wprowadzony przez J. A. Schumpeter, który wskazał pięć przypadków występowania innowacji:

 • stworzenie nowego produktu;
   
 • zastosowanie nowej technologii;
   
 • stworzenie nowego rynku zbytu;
   
 • pozyskanie nieznanych dotąd surowców;
   
 • reorganizacje przedsiębiorstwa lub gałęzi gospodarki.
   

 

Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia innowacji jest dość trudne, dlatego wprowadzono klasyfikację terminu innowacji wg kilku kryteriów:

 • obiektu: produktowe, technologiczne, organizacyjne, społeczne, marketingowe;
   
 • skali zmiany: wielkie (przełomowe), średnie (przyrostowe), drobne (przyrostowe);
   
 • stopnia oryginalności: kreatywne, imitujące, pozorne;

  stopnia złożoności: wiązane, izolowane;
   
 • sposobu finansowania: inwestycyjne, bezinwestycyjne;

  stosunku do środowiska przyrodniczego: proekologiczne, obojętne, naruszające równowagę ekologiczną.

Zbliżenie ręki, która układa drewniane klocki z grafikami.

Innowacje powstają najczęściej w wyniku prac badawczo-rozwojowych, czasem w wyniku zapotrzebowania rynkowego na nowe, ulepszone produkty lub usługi.

Najbardziej znanym modelem procesu innowacyjnego jest model liniowy, który zakłada, że źródłem innowacji jest sfera B+R. Liniowy model procesu innowacyjnego ma sześć etapów:

 • badanie podstawowe;
   
 • badanie stosowane;
   
 • prace rozwojowe prowadzące do stworzenie prototypu;
   
 • wdrożenie innowacji;
   
 • produkcja;
   
 • sprzedaż.

W wielu krajach świata w tym również i w Polsce od kilku lat prowadzona jest świadoma polityka innowacyjności. Prowadzić powinna ona do zwiększenia konkurencyjności i polepszenia jakości życia społeczeństwa a cel ten można zrealizować, m.in. poprzez promowanie innowacji wśród przedsiębiorców. Dlatego został utworzony i ciągle jest rozwijany system wspierania i rozwoju innowacji. Dodatkowy celem prowadzonej w Polsce polityki innowacyjności jest podkreślenie istotności dziedziny nauki poprzez wykorzystywanie jej osiągnięć w przemyśle i przedsiębiorstwach. Polityka innowacyjna dąży również do stworzenia przyjaznych miejsc pracy dla naukowców, technologów w przemyśle i jednostkach badawczo-rozwojowych oraz zbudowaniu zasad współpracy przedsiębiorców z naukowcami.

Od kilku lat obserwowany jest bardzo silny trend rynkowy w którym podstawą do budowania przewagi konkurencyjnej poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarek są innowacje, a co z tym jest związane - stały wzrost nakładów na działania B+R i działania zmierzające do ich skutecznego wykorzystania. Trend ten jest również obserwowany w Polsce.

Polskie przedsiębiorstwa coraz dynamiczniej rozwijają swoją działalność w obszarze badań i rozwoju (B+R) oraz innowacji. Ponad 50% przedsiębiorstw przeznacza więcej niż 10% osiągniętych przychodów na działalność B+R. Przeprowadzenie zmian wewnątrz organizacji dla 60% przedsiębiorstw stanowi jedno z największych wyzwań w obszarze innowacje w perspektywie najbliższych 3 latach. O poziomie innowacyjności polskich firm świadczy także fakt, że ok. 70% przedsiębiorców uważa się za innowatorów, dla których głównym czynnikiem wzrostu firmy jest korzystanie z nowoczesnych rozwiązań.

Obecnie ponad połowa polskich przedsiębiorstw przeznacza na działalność badawczo-rozwojową więcej niż 10% osiąganych przychodów. Jednym z mechanizmów jest korzystanie z ulgi na B+R, z której w 2018 r. skorzystało prawie 60% podmiotów.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony