Ulgi podatkowe

Ulga podatkowa to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki. Ich zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Zwolnienie to może nastąpić w ściśle ustawowo określonych sytuacjach. Ulgi mogą mieć charakter: podmiotowy, przedmiotowy, podmiotowo-przedmiotowy. Główne powody ustanawiania ulg to: wysokie stawki w podatkach dochodowych, podział organów w państwie na ustawodawcze i wykonawcze, tradycję, politykę. Podstawowe rodzaje ulg podatkowych to ulgi związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych - PIT. Za 2018 r. występowały i mają zastosowanie w 2019 r. następujące rodzaje odliczeń:

Zbliżenie na dłonie mężczyzny trzymające w ręku kalkulator i długopis. W tle dokumenty i kawa.

 • Ulga rehabilitacyjna obejmująca także np. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy Inwalidztwa;
   
 • Darowizny przekazane np. na cel kultu religijnego;
   
 • Ulga internetowa, jednak w tym wypadku odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z ulgi internetowej;
   
 • Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonane przez podatnika w roku podatkowym do wysokości 5 718 zł;

  Dłoń trzymająca monetę i układająca ją na stosie pozostałych monet.
 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową, obejmująca część kosztów uzyskania przychodów zaliczanych do kosztów kwalifikowanych;
   
 • Ulga termomodernizacyjna, polegająca na odliczeniu od podstawy obliczania podatku, wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Jeśli chodzi o podatek od spadków i darowizn istnieje tylko jeden rodzaj ulg podatkowych - ulgi związane z nabyciem w drodze spadku bądź darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub budynku mieszkalnego.

W Polsce przewidziane są także ulgi podatkowe przy podatku dochodowym od osób fizycznych. W takich przypadkach polega ona na: odliczeniu od uzyskanego dochodu np. składki na ubezpieczenie społeczne, odliczeniu od podatku np. składki na ubezpieczenie zdrowotne, zastosowaniu niższych stawek podatkowych.

Ulgi podatkowe mogą pełnić rolę instrumentów decyzyjnych. Ulgi, które zmniejszają stawkę lub kwotę podatku, oraz również preferencje, które wynikają z ukształtowania podstawy opodatkowania mogą negatywnie jak i pozytywne oddziaływać na decyzje podejmowane przez podatników. Należy jednak pamiętać że zwolnienia i ulgi w podatkach nie mogą być zbyt liczne, gdyż ich zbyt duża liczba spowoduje, że system motywacyjny stanie się za bardzo skomplikowany.

 

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony