Własność intelektualna w przedsiębiorstwie

Dla przedsiębiorców, będących pomysłodawcami nowatorskich technologii czy patentów niezmiernie ważna jest ochrona przed kopiowaniem danych pomysłów, rozumianych jako własność intelektualna.

Czym dokładnie jest własność intelektualna?

Zbliżenie dłoni trzymającej drewniany klocek z żółtą żarówką. Obok widać pozostałe klocki z rysunkiem ludzkiej głowy.Pojęcie to określa wszelkie produkty, znaki towarowe powstałe w danym przedsiębiorstwie. Wszystko, co można traktować jako własność intelektualną jest chronione prawami własności intelektualnej, spośród których wyróżnia się: prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskie i prawa pokrewne.

Pierwsza z wymienionych kategorii, to zbiór praw, dotyczących działalności wytwórczych.

Do tej grupy klasyfikuje się m.in: wynalazki, wzory użytkowe i znaki towarowe.

W odniesieniu do przedsiębiorstw obowiązuje także prawo, które nie jest zbyt często brane pod uwagę ze względu na brak dokładnej definicji. Mowa o pojęciu ,,know - how”.

Zbliżenie na dłonie osoby, które rozmawiają o jakimś projekcie. Widać laptopa i pełno różnych notatek i zapisków.Know How (z ang. ''wiedzieć jak”) - są to informacje o sposobie produkcji nie objęte patentami i umowami licencyjnymi, gdyż nie mają charakteru wynalazczego. Dotyczą one zawartości poszczególnych składników w produkcie finalnym lub w określonej fazie przerobu, sposobów łączenia poszczególnych elementów w całość (np. łączenie poszczególnych maszyn w linie technologiczną), również metod technicznych związanych już z opatentowanymi procesami i wyrobami, niezbędnych do praktycznego wykorzystania patentów i wdrożenia ich do produkcji.

Pojęcie to określa także wiedzę techniczną i specjalne właściwości odkryte przez producenta w rezultacie prowadzonych przez siebie badań, a nieznane konkurencji. Przedstawione w słownikach definicje know-how obejmują wiedzę specjalistyczną oraz zwykłe czynności manualne.

Ze względu na bardzo szeroki obszar, jaki obejmuje opisywane prawo, należy ono do najtrudniej uchwytnych, jeśli chodzi o własność intelektualną.

Dla skutecznej ochrony przedmiotów wartości przemysłowej konieczne jest ich zarejestrowanie w urzędzie patentowym. Jak można zauważyć, prawa własności przemysłowej dotyczą zwłaszcza większych przedsięwzięć lub firm, które stawiają sobie za cel innowacyjność.

Prawa autorskie w firmie

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, dlatego prawem autorskim może być objęty m.in.: 

  • znak towarowy (nazwa firmy);
     
  • slogan reklamowy;
     
  • wzór przemysłowy (wygląd produktu).

Wszystko co może być chronione prawem autorskim nazywane jest utworem.

Zakres prawa autorskiego jest niezwykle szeroki, dlatego też przedsiębiorca prowadzący firmę, często może nawet nie być świadomy, że w gruncie rzeczy jest twórcą praw autorskich w odniesieniu do utworów powstałych w wyniku tworzenia firmy. Nieświadomość ta może być spowodowana tym, że nie ma potrzeby rejestrowania czegokolwiek, co wchodzi w zakres praw autorskich.

Należy pamiętać, że (...) “Podstawą opracowania efektywnego zabezpieczenia praw przedsiębiorstwa jest poprawne zdefiniowanie zakresu własności intelektualnej i analiza prawna oraz biznesowa prowadzonej działalności.[1]

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony