Oferta pracy dla osoby z niepełnosprawnością

Oferta pracy kierowana do osoby zdrowej bądź niepełnosprawnej w gruncie rzeczy nie różni się niczym. Pracodawca szukając człowieka na dane stanowisko a co za tym idzie ogłaszający nabór kandydatów do pracy, tworzy tak zwane ogłoszenie o pracę. Jest ono poniekąd wizytówką  dla każdej firmy czy  przedsiębiorstwa.

By ogłoszenie o pracę było jasne, czytelne i zrozumiałe, należy trzymać się kilku podstawowych zasad.

Przede wszystkim, należy ustalić wcześniej dokładne preferencje i wymagania kandydatów ubiegających się na dane stanowisko. Nie tylko treść, ale również wygląd ogłoszenia ma niemałe znaczenie. Firmy często pomijają tą kwestię, w związku z czym znalezienie odpowiedniego pretendenta trwa zgoła dłużej. Ogłoszenie jeśli jest dobrze skonstruowane nie tylko zainteresuje kandydatów, ale również efektywniej wpłynie, na jakość otrzymywanych aplikacji. Przejrzysta i czytelnie nakreślona treść ogłoszenia świadczy, że dana firma jest rzetelna, odpowiedzialna i kompetentna w swojej branży, a osoba czytająca bez trudu zapozna się ze wszystkimi ważnym informacjami, które mogą zaważyć    o rekrutacji. 

Estetyka takiego ogłoszenia to między innymi tytuł, zaznaczony dużymi literami oraz nagłówek, który jest zarazem nazwą stanowiska.

Oprócz zwrócenia uwagi kandydata, skutecznością ogłoszenia jest precyzyjne wskazanie, jakiego potencjalnego pracownika poszukuje dane przedsiębiorstwo. Powyższe elementy są bardo istotne, ale to nie wszystko. Skuteczne ogłoszenie rekrutacyjne musi posiadać informację o nazwie firmy prowadzącej nabór oraz kilka słów o niej. Warto przytoczyć coś na temat branży, w której działa, oraz parę zdań na temat osiągnięć czy sukcesów na przestrzeni lat.

Nieodłącznym i jakże ważnym elementem jest opis stanowiska pracy, tuż zaraz po informacji o firmie. Dobrze napisany, precyzyjny i zgodny z prawdą sprawi, że firma może być dla kandydata dobrym miejscem do rozwoju zawodowego i osobistego. Dotyczy to wszystkich wyszczególnionych  zadań i obowiązków. Dokładne przedstawienie pozwoli uniknąć zgłoszeń od ludzi bez odpowiednich kwalifikacji.

Starszy mężczyzna siedzi na wózku inwalidzkim i pracuje przy komputerze. Obok niego stoi kobieta.Kolejnym krokiem jest wyszczególnienie wymagań, jakie musi spełniać osoba zainteresowana, czyli informacje na temat wykształcenia, doświadczenia oraz pożądanych umiejętności, od najważniejszych do mniej znaczących.

Najlepsze rozwiązanie to zbalansowanie tego, co jest najbardziej potrzebne z dodatkowymi atutami. Pozwoli to osobie zainteresowanej zweryfikować czy spełnia najważniejsze z wymienionych.

Dalszym punktem ogłoszenia o prace jest oferta i profity, wynikające z  podjęcia pracy na danym stanowisku. Najbardziej oczekiwaną informacją zawsze jest wysokość wynagrodzenia, dodatki do pensji, tryb umowy-zatrudnienia, dogodna lokalizacja czy pakiet zdrowotny. Aby ogłoszenie było skuteczne należy zamieścić informację na temat listy dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji, dane kontaktowe i objaśnienie oraz w jaki sposób aplikować. Ostatnią rzeczą jest klauzula wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata.

Podsumowując, oto 10 elementów, które powinno posiadać każde skuteczne ogłoszenie rekrutacyjne:

 • tytuł/nagłówek;
   
 • nazwa firmy prowadzącej nabór;
   
 • opis firmy poszukującej pracownika;
   
 • opis stanowiska;
   
 • wymagania, które musi spełniać kandydat;
   
 • informacja o wynagrodzeniu, formie umowy, benefitach;
   
 • lista dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji;
   
 • dane kontaktowe;
   
 • objaśnienie dotyczące sposobu złożenia aplikacji;
   
 • klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Coraz więcej pracodawców sięga po doświadczenie osób niepełnosprawnych, co nie powinno dziwić – ustawodawca przygotował zróżnicowane korzyści dla przedsiębiorców, które mają ich zachęcić do zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Sami niepełnosprawni są tego świadomi i podczas rozmowy kwalifikacyjnej jako swój atut przedstawiają właśnie ulgi i dofinansowania, na które firma może wówczas liczyć. Jest ich bowiem całkiem sporo.

Korzyści płynące z zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Jeżeli zatrudniasz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar godzinowy i co najmniej 6% Twoich pracowników to osoby niepełnosprawne, prowadzisz zakład pracy chronionej lub zatrudniasz na pełny wymiar czasu do 25 pracowników, zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może dla Ciebie oznaczać dofinansowanie jej wynagrodzenia. Jego wysokość różni się w zależności od warunków przedsiębiorcy i stopnia niepełnosprawności, na przykład jeśli nie prowadzisz zakładu pracy chronionej, dofinansowanie oznacza 91% najniższego wynagrodzenia dla pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności. Kwota wzrasta jeśli pracownik cierpi z powodu upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub epilepsji, a także w odniesieniu do niewidomych.

 • Refundacja składek ZUS i refundacja szkoleń

W zakładach pracy zatrudniającej mniej niż 25 osób, PFRON refunduje część wynagrodzenia odpowiadającej składce na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy. Refundacja dotyczy także większych zakładów pracy oraz zakładów pracy chronionej. Ponadto na wniosek pracodawcy PFRON może zrefundować koszt szkoleń. Zwrotu dokonuje starosta po zawarciu umowy z pracodawcą.

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy

Pracodawca, który w ciągu trzech lat zatrudni osoby niepełnosprawne, skierowane do pracy przez PUP lub zatrudnia niepełnosprawnych, których niepełnosprawność zaczęła się podczas zatrudnienia w tym zakładzie pracy, może on otrzymać zwrot kosztów od starosty właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dotyczy to przystosowania stanowiska pracy, ale też adaptacji całych pomieszczeń czy zatrudnienia dodatkowego pracownika jako pomocy dla pracownika niepełnosprawnego.

Ulga zamiast wpłat na PFRON

Pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 6% pracowników niepełnosprawnych, nie muszą dokonywać wpłat na rzecz PFRONu. Jeśli jednak kupią usługi pracodawcy, który zatrudnia minimum 25 pracowników i wśród których minimum 10% jest niepełnosprawna, firma nabiera prawo do obniżenia kwoty wpłaty na Fundusz.

Zwrot 60% wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne

Dotyczy nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej. O zwrot może się ubiegać pracodawca, który zatrudni niepełnosprawnego bezrobotnego lub poszukującego pracę. Musi on nawiązać umowę ze starostą, natomiast osoba niepełnosprawna musi zostać zatrudniona na minimum dwanaście miesięcy.

Jak widać, oferta udogodnień dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych jest szeroka i pozwala na znaczne oszczędności niewielkim kosztem – przystosowanie stanowiska pracy odbywa się przecież również w ramach dofinansowania. A korzyści jest więcej – bo są jeszcze istotne korzyści wizerunkowe firmy, która zatrudnia bez podziałów i bez tworzenia sztucznych barier.

 • Wniosek zgłoszenia krajowej oferty pracy

Kliknij i pobierz plik

 • Wniosek o ofertę pracy dla cudzoziemców

Kliknij i pobierz plik

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony