Przepisy prawa

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rehabilitacja zawodowa...

Korzyści finansowe z PFRON dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością

Korzyści finansowe z PFRON dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy...

Wymogi pracodawców w celu otrzymania dofinansowań

Wymogi pracodawców w celu otrzymania dofinansowań

Firmy zatrudniające do 25 osób: Brak konieczności wysyłania sprawozdań do PFRON. Konieczność składania comiesięcznych wniosków o dofinansowanie...

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego...

Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zgodnie z art. 26. ustawy, pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne, może otrzymać, na wniosek...

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością

Zgodnie z art. 26e. ustawy, pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie...

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika, który będzie pomagał w pracy osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika, który będzie pomagał w pracy osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności

Zgodnie z art. 26d. ustawy, pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot...  

Obniżanie wpłat na PFRON

Obniżanie wpłat na PFRON

Dużą korzyścią z zatrudniania osób z niepełnosprawnością jest zmniejszenie tzw. kar pracodawców na PFRON za zbyt mały wskaźnik zatrudnienia...

Zwroty kosztów, które dotyczą zakładów pracy chronionej

Zwroty kosztów, które dotyczą zakładów pracy chronionej

Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej, którzy biorą kredyt na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, mogą otrzymać...

Obowiązkowe wpłaty pracodawców na PFRON

Obowiązkowe wpłaty pracodawców na PFRON

W Polsce, tak samo jak w całej Unii Europejskiej, istnieje obowiązek zatrudniania osób niepełnosprawnych w formie limitowanego wskaźnika...

Uprawnienia pracownicze osób z niepełnosprawnością

Uprawnienia pracownicze osób z niepełnosprawnością

Każdy pracownik z niepełnosprawnością, tak jak wszyscy pozostali pracownicy, podlega przepisom Kodeksu pracy. Jednak osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności...

Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 37. ustawy, szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu...

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony