Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy został powołany zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu. Datą powstania jest 1 stycznia 2010 r. W jego skład weszły struktury Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) oraz Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ), których historia sięga lat 50. XX w. IBMER dał początek pionowi inżynieryjno-rolniczemu (technologicznemu), a IMUZ agro - środowiskowemu (przyrodniczemu).

Siedzibą nowego instytutu stała się siedziba byłego IMUZ-u w pałacu w Falentach przy:

al. Hrabska 3, Falenty
05-090 Raszyn

tel.: 22 628 37 63, 22 735 75 02
fax. 22 735 75 06

e-mail: itp@itp.edu.pl

adres strony internetowej http://www.itep.edu.pl/

Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w następujących obszarach:

 • ochrona, użytkowanie, kształtowanie krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich, zasobów wodnych, agroekosys­temów, trwałych użytków zielonych, środowiska i przyrody obszarów dolinowych oraz górskich
   
 • innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, w tym ryb, i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych
   
 • bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń

Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza i kształtowanie środowiska.

Podstawą prawną działania Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, są:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019, poz. 1350 z późn. zm.)
   
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.)
   
 • Statut Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego z dnia 22.06.2017 r.
Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony