Instytut Ekspertyz Sądowych

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, został utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1929 roku. Działając początkowo w Warszawie, po zakończeniu II wojny światowej uzyskał swoją nową siedzibę w Krakowie. W 1948 roku Instytut uznany został za samodzielną placówkę naukowo-badawczą.

Instytut do 1985 roku działał na podstawie ustawy z 17 lutego 1961 roku o instytutach naukowo-badawczych a następnie w oparciu o uregulowania ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych Instytut uzyskał status jednostki badawczo-rozwojowej. Od 1 kwietnia 2009 roku – na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie - Instytut działa jako państwowa jednostka budżetowa z siedzibą przy:

ul. Westerplatte 9
31-033 Kraków

tel.: 12 618 57 00
fax. 12 422 38 50

e-mail: ies@ies.gov.pl

adres strony internetowej: https://www.ies.gov.pl/

Do zadań statutowych Instytutu należy prowadzenie zarówno działalności badawczej w zakresie nauk sądowych, jak też opracowywanie opinii dla sądów i prokuratur w poszczególnych sprawach karnych i cywilnych, a także podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i popularyzacji nauk sądowych.

Instytut wykonuje opinie na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań na podstawie ustaw. Ekspertyzy i opinie przeznaczone dla innych zleceniodawców Instytut może wykonywać na podstawie upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach lub za zgodą Ministra Sprawiedliwości. Instytut nie wykonuje opinii na zlecenie osób prywatnych.

Instytut wykonuje ekspertyzy i wydaje opinie w zakresie:

 • chemii i toksykologii sądowej;
   
 • genetyki i biologii sądowej;
   
 • kryminalistyki;
   
 • psychologii sądowej;
   
 • informatyki sądowej;
   
 • rekonstrukcji wypadków drogowych i inżynierii sądowej.

 

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony