Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości powstał w 1990 r. z połączenia dwóch, odrębnie działających jednostek badawczych - Instytutu Badania Prawa Sądowego (IBPS) przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Instytutu Problematyki Przestępczości (IPP) przy Prokuraturze Generalnej. W 2009 r. Instytut uzyskał status państwowej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukowo-badawczą, która podlega Ministrowi Sprawiedliwości.

Siedziba Instytutu mieści się przy:

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel.: 22 826 03 63

e-mail: iws@iws.gov.pl

adres strony internetowej: https://iws.gov.pl/

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych nad tworzeniem, stosowaniem, aksjologią prawa, zjawiskami przestępczości, patologii społecznej, pokrzywdzenia przestępstwem oraz przystosowywanie wyników tych badań do potrzeb praktyki, ich wdrażanie, a także upowszechnianie i edukacja prawna. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości prowadzi  na szeroką skalę badania naukowe akt sądowych i prokuratorskich, oraz przygotowuje analizy prawnoporównawcze, statystyczne, ekonomiczne i badania sondażowe. 

W ramach swej działalności Instytut współpracuje z sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Bierze także udział we współpracy międzynarodowej, uczestnicząc w międzynarodowych programach badawczych realizowanych m.in. przez Komisję Europejską, EUROSTAT oraz Radę Europy.

Działalność Instytutu regulują:

  • wybrane przepisy ustawy o instytutach badawczych (por. art. 66 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 ze zm.);
     
  • Statut nadany przez Ministra Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 9 września 2016 r.

 

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony