Wydział IV Nauk Technicznych

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Instytut funkcjonuje od 1976 r. w Warszawie. Prowadzi badania z dziedziny automatyki i robotyki oraz informatyki. Ośrodek zajmuje wysoką pozycję wśród podobnych jednostek badawczych z całego świata. Prowadzona jest współpraca naukowa z wiodącymi instytucjami i uniwersytetami z 20 różnych krajów, ponadto realizowane są międzynarodowe projekty badawcze oraz konferencje w kraju i za granicą. 

Instytut został wyróżnionyznakiem HR Excellence in Research.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

Instytut powołano w 1975 r. i jest to największe centrum inżynierii biomedycznej w Polsce. Zakres badań prowadzonych przez instytut w dziedzinie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej odpowiada najnowszym kierunkom badań w nauce światowej, a badania te mają charakter interdyscyplinarny. Działalność instytutu polega na opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii i urządzeń wspomagających diagnostykę oraz leczenie chorób przewlekłych lub cywilizacyjnych. Ośrodek jest krajowym koordynatorem Sieci Inżynierii Biomedycznej w Polsce (BIOMEN). Wchodzi również w skład konsorcjum BIOCENTRUM Ochota.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk

Instytut utworzono w 1953 r. w Gdańsku. Jego głównym celem jest zastosowanie metod technicznych badań podstawowych i rozwój technologii gospodarczego korzystania z wód. W skład instytutu wchodzą trzy zakłady: Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów, Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli oraz Zakład Geomechaniki. Obszar doświadczalny instytutu znajduje się na Potoku Oliwskim.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

Instytut założony w 1952 r., początkowo jako Instytut Geografii PAN, mieści się w Warszawie. Ośrodek prowadzi badania w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Częścią instytutu jest Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie. Ośrodek dysponuje także czterema stacjami naukowo badawczymi.

Kadra naukowa instytutu prowadzi współpracę międzynarodową na szeroką skalę. Pracownicy instytutu w ostatnich latach uczestniczyli w ponad 50 programach i projektach naukowych oraz praktycznych. Ponadto zrealizowali około 200 innych krajowych projektów badawczych, praktycznych, ekspertyz, itd.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Instytut utworzono w 1986 r. Ośrodek zajmuje się badaniami w zakresie problematyki gospodarki surowcami mineralnymi. Badania obejmują szerokie spektrum problematyki, od prognozy możliwości pozyskania surowców, aż do strategii i oceny gospodarki surowcami w gospodarce krajowej na tle uwarunkowań rynku światowego.

Instytut uczestniczy w licznych projektach badawczych finansowanych przez Unię Europejską. Jest również organizatorem lub współorganizatorem kilku cyklicznych konferencji.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

Instytut z siedziba w Gliwicach zajmuje się badaniami z zakresu modelowania sieci komputerowych, przetwarzania obrazów, multimediów, eksploracji 3D i informatyki kwantowej. W instytucie istnieją cztery zespoły, prowadzące prace naukowe. Ośrodek realizuje szereg projektów badawczych, rozwojowych oraz zleceń. M. in. jest uczestnikiem projektów mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut utworzono w 1958 r. Badania prowadzone w instytucie uwzględniają zagadnienia z zakresu nowoczesnych technik separacji gazów i cieczy, biotechnologii, inżynierii i preparatyki nanomateriałów oraz inżynierii reaktorów chemicznych.

Obecnie realizowane są liczne projekty badawcze, a także seminaria i konferencje. W ramach działalności edukacyjnej instytut współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu oraz z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytut założono w 1956 r. w Gdańsku, w celu prowadzenia badań w zakresie działania, projektowania i budowy maszyn do konwersji energii w przepływach. Działalność instytutu skupia się na dziedzinach takich jak:

 • mechanika płynów;
   
 • przepływy wielofazowe;
   
 • termodynamika i wymiana cieplna;
   
 • fizyka plazmy;
   
 • technika laserowa;
   
 • mechanika maszyn;
   
 • tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.

Poza prowadzonymi badaniami naukowymi, instytut zajmuje się rozwiązywaniem praktycznych problemów inżynierskich.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

Instytut został utworzony w 1954 r. w Krakowie. Jego misją jest prowadzenie badań w zakresie fizyki skał, fizykochemii przepływów cieczy i gazów, geomechaniki, geotechniki, technologii górniczych oraz wybranych zagadnień inżynierii środowiska.

Instytut prowadzi badania eksperymentalne w laboratoriach oraz na obiektach rzeczywistych, a także przeprowadza eksperymenty numeryczne. Prowadzone badania dotykają problemów które dotychczas nie znalazły zadowalających rozwiązań. W instytucie utworzono Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytut założono w 1953 r. w Krakowie. W skład instytutu wchodzi siedem pracowni, sześć laboratoriów oraz sześć laboratoriów posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Instytut zajmuje się m.in. badaniem właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych stopów, materiałami dla lotnictwa, transportu i energetyki, czy też materiałami biomedycznymi.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Początki instytutu sięgają 1961 r. Jego siedziba mieści się w Warszawie. Ośrodek zajmuje się prowadzeniem badań oraz kształceniem w dziedzinach takich jak: informatyka teoretyczna, sztuczna inteligencja, lingwistyka komputerowa.

Instytut jest uczestnikiem licznych projektów badawczych finansowanych ze środków europejskich (m. in. CESAR, ATLAS, NEKST) oraz krajowych (m. in. SYNAT, CORE).

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Instytut mieści się w Zabrzu. Prowadzone są tam badania z zakresu ochrony środowiska, a zwłaszcza w zakresie rekultywacji terenów poprzemysłowych. W skład instytutu wchodzi siedem zakładów, prowadzących badania w określonych kierunkach:

 • Gospodarki odpadami i analiz środowiskowych;
   
 • Gospodarki wodnej i ochrony wód;
   
 • Ochrony powietrza;
   
 • Zespoły Imisji zanieczyszczeń i Emisji zanieczyszczeń;
   
 • Magnetyzmu środowiska i rekultywacji;
   
 • Wpływu zanieczyszczeń obszarowych na środowisko;
   
 • Informacji Naukowej i Technicznej z Biblioteką.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Instytut utworzony w 1952 r. z siedzibą w Warszawie zajmuje się prowadzeniem badań oraz kształceniem w dziedzinach takich jak: mechanika, inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika (w tym akustyka), informatyka, budownictwo i mechanika konstrukcji. Obecnie prowadzone badania koncentrują się na następujących obszarach:

 • nowoczesne materiały i konstrukcje;
   
 • modelowanie i diagnostyka w zastosowaniach medycznych;
   
 • metody informatyczne, analiza i optymalizacja, badania materiałów inteligentnych, sterowanie i dynamika układów transportowych;
   
 • inżynieria środowiska i energetyka odnawialna;
   
 • konstrukcje adaptacyjne, konstrukcje samosterujące, robotyka, autodiagnostyka i monitoring konstrukcji.

Ośrodek współpracuje z licznymi instytucjami naukowo – badawczymi a także przedsiębiorstwami: Ferroperm, United States Steel Corporation, Pratt&Whitney Canada, PKN Orlen S.A., WSK "PZL Świdnik" S.A., Echo-Son S.A., Sonomed sp. z o.o., WSK "PZL Rzeszów" S.A., General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o., KGHM Ecoren S.A., EADS, FIAT S.p.A., TRW Engine Components (Langfang) Co. i in.

Kliknij i przeczytaj więcej

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony