Wydział V Nauk Medycznych

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut utworzono w 2008 r. Działalność placówki skupia się na badaniach z zakresu nauk biomedycznych zorientowanych na wyjaśnienie podstawowych mechanizmów molekularnych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych oraz biotechnologii medycznej. W skład instytutu wchodzi dziesięć pracowni oraz trzy laboratoria.

Ośrodek realizuje obecnie 23 projekty badawcze oraz jest członkiem europejskiego konsorcjum EU-OPENSCREEN, mającego na celu zapewnienie Europie czołowej pozycji w obszarze nauk biologicznych i medycznych. 

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Instytut został utworzony w 1954 r. w Krakowie. Główną dziedziną badań instytutu jest neuropsychofarmakologia, mająca na celu opracowanie środków do leczenia chorób psychicznych i neurologicznych, takich jak depresja, schizofrenia, uzależnienia od narkotyków oraz chroniczny ból.

W skład instytutu wchodzi czternaście zakładów, pracownie oraz nowoczesna zwierzętarnia. Od 2018 r. funkcjonuje  Środowiskowe Laboratorium Proteomiki i Spektrometrii Mas. Instytut uczestniczy w licznych projektach naukowych we współpracy z wieloma wiodącymi ośrodkami badawczymi na świecie. Jest także organizatorem lub współorganizatorem cyklicznych konferencji naukowych: Szkoła Zimowa, Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny, oraz Europejska Szkoła Bólu.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

Instytut utworzono w 1974 r., początkowo jako Zakład Genetyki Człowieka PAN z siedzibą w Poznaniu. Jest on wiodącym ośrodkiem genetyki człowieka w Polsce i cenionym partnerem w szeroko prowadzonej współpracy z placówkami w kraju i za granicą. Ośrodek zajmuje się badaniami z zakresu cytogenetyki, genetyki molekularnej, patologii komórkowej, biologii rozrodu, mutagenezy i biotechnologii Wyniki badań znajdują zastosowanie w rozpoznawaniu i leczeniu chorób.

W 2019 r. instytut otrzymał wyróżnienie znakiem HR Excellence in Research.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Instytut utworzono w 1952 r. Główne kierunki działalności instytutu skupiają się na określaniu podstaw i uwarunkowań procesów immunologicznych. W skład instytutu wchodzi osiem zakładów, dwa laboratoria samodzielne, centrum medyczne oraz mniejsze jednostki pomocnicze.

Kliknij i przeczytaj więcej

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytut utworzono w 1967 r. jako Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w skład którego wchodziło sześć warszawskich placówek naukowych. Ośrodek prowadzi badania z zakresu biologii medycznej oraz medycyny klinicznej. Głównym przedmiotem badań naukowych są mechanizmy chorób i uszkodzeń układu nerwowego oraz możliwości ich leczenia, a także mechanizmy chorób i możliwości leczenia innych tkanek i narządów, m.in. nowotworów trzustki i jelita grubego, czy niedoczynności oraz nadczynności tarczycy.

Kliknij i przeczytaj więcej

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony