Szkoły doktorskie

Generalnie, aby posługiwać się stopniem doktora nauk, trzeba przygotować i „ obronić” pracę doktorską.

Patrząc na to, jak w historii nauki polskiej wyglądało uzyskanie stopnia doktora nauk, to ten etap rozwoju naukowego uległ największym zmianom.

Przed Drugą Wojną Światową, każdy kto kończył studia medyczne, kończył je ze stopniem doktora nauk medycznych. Dlatego też ludzie starsi, wybierając się do lekarza, mówią że idą „ do doktora”. W czasach współczesnych, ktoś kto kończy studia medyczne jest lekarzem, a nie doktorem. Stopień doktora musi zdobyć dodatkowo, tak jak inni magistranci, w przypadku medycyny- lekarze.

Studenci siedzący na wykładzie, na pierwszym planie młoda studentka w białej bluzce uśmiecha się promiennie.W czasach powojennej Polski, stopnie doktora nauk uzyskiwali ludzie, którzy pracowali na uczelniach na stanowiskach asystenta. Byli oni pełnoprawnymi pracownikami uczelni. Mieli podpisaną umowę o pracę i konkretne wynagrodzenie. Prowadzili zajęcia ze studentami, a jednocześnie prowadzili badania i przygotowywali prace doktorskie. Na przygotowanie tej pracy mieli osiem lat. Działo się tak jeszcze nie tak dawno.

Zmiany w przygotowywaniu prac doktorskich, wymusiło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Zmieniono wtedy cały system studiów, wprowadzając magisterskie studia dwu - stopniowe. Pierwszy stopień to licencjat/ inżynier,  drugi stopień to magister. W tym samym czasie wprowadzono coś czego wcześniej nie było, a mianowicie studia trzeciego stopnia. Na tych to studiach pojawili się studenci/ doktoranci, którzy przez cztery lata mieli przygotować prace doktorskie. Była to całkowita nowość na polskich uczelniach. Studenci studiów doktoranckich, nie byli formalnie pracownikami uczelni, ale studentami z przyznanymi im stypendiami w odpowiedniej wysokości.  Nie do końca się chyba ta forma sprawdziła, ponieważ najnowsze zmiany właśnie wprowadzane w nauce pod nazwą „Konstytucja dla Nauki” próbują ulepszyć wcześniejszy system. Od 2019 roku wprowadzono do systemu „ Szkoły doktorskie”. To tam właśnie, przyszli naukowcy będą przygotowywać swoje prace naukowe. Jest to jedna z dróg uzyskania stopnia doktora nauk. Drugą drogą jest droga eksternistyczna, czyli taka która nie jest związana ze szkołą doktorską.  

Szkoły doktorskie powoływane są przy uczelniach. Jest to znacząca zmiana, ponieważ do tej pory, za kształcenie doktorantów odpowiadały poszczególne  wydziały. W nowym pomyśle, za kształcenie doktorantów odpowiada cała uczelnia, dlatego też powołane szkoły doktorskie są odrębną jednostką uczelni, nie powiązaną z żadnym wydziałem.  Istnieją różne szkoły doktorskie,  a ich podział zależy od różnych dziedzin nauki. I tak mamy:


Para studentów (dziewczyna i chłopak) stoją uśmiechnięci przed szkołą, trzymając w rękach notatki z zajęć.Szkołę doktorską humanistyczną, w której tytuł doktora nauk można uzyskać  z takich dyscyplin naukowych jak:

 • filozofia;
 • historia;
 • językoznawstwo;
 • literaturoznawstwo;
 • nauki o kulturze i religii;
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Szkołę doktorską nauk społecznych w której tytuł doktora nauk można uzyskać z takich dyscyplin naukowych jak:

 • ekonomia i finanse;
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach;
 • nauki o polityce i administracji;
 • nauki o zarządzaniu i jakości;
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne;
 • pedagogika;
 • psychologia.

Szkoła doktorska nauk ścisłych i przyrodniczych w której tytuł doktora nauk można uzyskać z takich dyscyplin naukowych jak:

 • matematyka;
 • nauki biologiczne;
 • nauki chemiczne;
 • nauki fizyczne;
 • nauki o ziemi i środowisku;
 • rolnictwo i ogrodnictwo.

Opisane powyżej szkoły doktorskie i przypisane im dyscypliny naukowe będą funkcjonować na konkretnym uniwersytecie. Na Uniwersytetach  Medycznych te dyscypliny i szkoły będą inne. Jest to wiązane zarówno z naukowcami pracującymi na danej uczelni, jak i z bazą naukowo – badawczą. Inne badania w swojej pracy doktorskiej będzie przeprowadzał lekarz, a inne magister socjologii.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony