Zasady funkcjonowania

Nie każda uczelnia może prowadzić szkoły doktorskie, tak jak i wcześniej nie każdy wydział posiadał prawo do nadawania stopni naukowych doktora. Wszystkie zmiany wprowadzone w Konstytucji dla Nauki

Kliknij i przeczytaj więcej

za główny cel obrały to, aby podnieść jakość prac doktorskich oraz uprościć cały proces uzyskiwania stopnia doktora.

Studentka czyta notatki podkreślając kolorowym markerem ważne dla niej informacje.Generalnie wszystko polega na tym, że praca doktorska jest pewnym tylko zwieńczeniem zainteresowań danej osoby. To znaczy nie powinno być tak, że po to aby posługiwać się stopniem doktora nauk, ktoś wymyśla tytuł pracy doktorskiej. Proces powinien być całkowicie odwrotny. Osoba, która lubi się uczyć i ciągle poszukuje rozwiązań określonych problemów,  w nauce mówimy o problemach badawczych), realnie  rozwiązuje dany problem. Oznacza to, że zastanawia się jak to zrobić, jakich narzędzi (badawczych) do tego użyć? Cały czas jednak robi to pod opieką i kontrolą promotora. W tym celu, na różnych etapach swojej pracy, doktorant przedstawia rezultaty swoich dokonań. Dzieje się to na seminariach, czyli specjalnych spotkaniach z promotorem, a także z innymi naukowcami. Są to bardzo ważne spotkania, na których doktorant słucha uwag, pytań i wątpliwości przedstawicieli świata nauki. Ma to na celu uchronienie doktoranta, przed popełnianiem błędów. To wszystko dzieje się w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej. Konsultacje z promotorem obejmują przedstawienie mu tego, co już zostało napisane. Praca zostaje uznana za ukończoną, kiedy zaaprobuje ją promotor.

Zwieńczeniem kilkuletniej pracy doktoranta jest obrona pracy doktorskiej. Jest to bardzo ważny dzień, kiedy przed całą Radą Wydziału.

Omówione powyżej zasady przygotowywania pracy doktorskiej, mają charakter ogólny. Przypomnijmy, że najnowsze rozwiązania w Polsce wprowadzone od 2019 roku - dotyczące przygotowywania doktoratów, odbywają się w specjalnie do tego powołanych szkołach doktorskich.

Nie każda jednostka naukowa i nie każda uczelnia, może prowadzić szkoły doktorskie. Jednostka naukowa to na przykład Polska Akademia Nauk, która nie jest uczelnią.  Prowadzenie szkoły doktorskiej jest związane z kategorią naukową jaką posiada dana instytucja.  

Starszy mężczyzna, może to być profesor, stoi na tle książek w bibliotece, trzymając kilka z nich w rękach.Kategoria naukowa jest to ranking i obiektywna ocena danej uczelni. Poziom kategorii określany jest A+ - poziom wiodący, A - poziom bardzo dobry,  B + - poziom zadawalający, B- poziom zadawalający z koniecznością zmian na lepsze, C - poziom niezadawalający.

Ocena i przypisanie uczelni konkretnej kategorii, odbywa się według następujących kryteriów:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze;
  • potencjał naukowy;
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Szkoły doktorskie mogą  uruchomić tylko te uczelnie, które mają kategorię A+, A, B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej.

Konstytucja dla Nauki 

Kliknij i przeczytaj więcej

wprowadzona w życie od 2019 roku, zmieniła jeszcze kilka elementów  związanych z uzyskaniem stopnia doktor nauk. Wcześniej zaczynając cały proces uzyskania stopnia doktora wszczynano przewód doktorski. Teraz nazywa się to postepowaniem w sprawie nadania stopnia doktora. Drugą dużą zmianą jest moment oficjalnego rozpoczynania postepowania doktorskiego. Kiedyś sam proces rozpoczynał się oficjalnie na początku pisania pracy, kiedy doktorant miał gotowy pomysł na badania, wiedział jak je przeprowadzi i jakich metod użyje podczas badań. Wystarczyło przedstawienie samej koncepcji badawczej oraz swoich dotychczasowych osiągnięć naukowych, aby proces był oficjalnie rozpoczęty. Rada Wydziału zgadzała się na to poprzez głosowanie swoich członków, W tej chwili wygląda to inaczej. Oficjalne stanowisko uczelni, czyli głosowanie specjalistów w danej dziedzinie posiadających tytuły naukowe, może się odbyć tylko wtedy gdy doktorant przedstawi całą, gotową już pracę doktorską. 

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony