Kalendarz konferencji naukowych w Polsce i za granicą

Kalendarz konferencji 2020 roku

Konferencje styczeń 2020

 • IV Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna ,,Eureka’’ - konferencja odbywa się w Krzyżowej w dniach 9-10 stycznia 2020 roku. Tematyką konferencji jest współpraca naukowa i działanie zespołów interdyscyplinarnych.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym" - konferencja odbywa się w Krakowie w dniu 9 stycznia 2020 roku. Tematyką konferencji jest diachroniczność i synchroniczność języka.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • XVII Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości  - „Tam i z powrotem” - konferencja odbywa się w Gdańsku w dniach 10 i 11 stycznia 2020 roku. Tematyką jest wojskowość w krajach azjatyckich.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • X Łódzkie Warsztaty Filozoficzne ,,Sens i Bezsens’’- konferencja odbywa się w Łodzi w dniach 11 i 13 stycznia 2020 roku. Tematyką jest filozoficzne podejście do słów sens i bezsens

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,XXIV Konferencja naukowo-szkoleniowa opieki paliatywnej i zespołów paliatywnych’’ - konferencja odbywa się w Częstochowie w dniach  16 - 18 stycznia 2020 roku. Tematyką jest całościowa, specjalistyczna opieka nad pacjentem terminalnym i jego rodziną.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu” - konferencja odbywa się w Toruniu w dniu 18 stycznia 2020 roku. Tematyka konferencji podzielona jest na cztery panele: nauki przyrodnicze, techniczno-ścisłe, medyczne i humanistyczne.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • „Zdrowie w produktach terapeutycznych realizowanych w turystyce na wsi i terenach wiejskich” - konferencja odbywa się w Łomży w dniu 18 stycznia 2020 roku. Tematyka konferencji koncentruje się wokół produktów terapeutycznych i ich roli w turystyce zdrowotnej.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Między Lubeką a Norymbergą. Szlakami gotyku w Europie Środkowej i Skandynawii''- konferencja odbywa się w Wrocław w dniu 18 stycznia 2020 roku. Tematyka konferencji jest artystyczno-urbanistyczne funkcjonowanie miast w średniowiecznym gotyku w Europie Środkowej i w Skandynawii.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Ogólnopolska Konferencja Naukowa Na drodze do Niepodległości. Bydgoszcz w latach 1914-1920" - konferencja odbywa się w Bydgoszczy w dniach 20 -21 stycznia 2020 roku. Tematyka konferencji jest związana z rysem historycznym Bydgoszczy w latach 1914-1920. 

Kliknij i przeczytaj więcej

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji”- konferencja odbywa się w Bydgoszczy w dniu 24 stycznia 2020 roku. Tematyką konferencji jest migracja i jej znaczenie dla społeczeństwa m.in. w aspekcie politycznym czy ekonomicznym.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Bio-communism - Reconceptualizing Communism in the Age of Biopolitics'' - konferencja odbywa się w Warszawie w dniach 25 – 25 stycznia 2020 roku. Tematyka konferencji biokomunizm. Językiem konferencji jest język angielski.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne'' - konferencja odbywa się w Warszawie w dniu 25 stycznia 2020 roku. Tematyką konferencji są techniczne aspekty pisania rozprawy doktorskiej bez względu na dziedzinę nauki.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • „Zwierzę i człowiek w jednym (nie) stali domu. Aporetyczności animalistyczne na przestrzeni dziejów” - konferencja odbywa się w Warszawie w dniach 25 i 26 stycznia 2020 roku. Tematyka konferencji jest historyczna relacja zwierząt i ludzi.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • Międzynarodowa Naukowo-praktyczna Konferencja „Naukowe poszukiwania, aktualne badania teoria i praktyka” - konferencja odbywa się w Kijowie w dniu 30 stycznia 2020 roku. Konferencja ma charakter zdalny, a panele naukowe dotyczą filozofii, kulturologii, historii, psychologii i pedagogiki.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zagrożenia i potrzeby człowieka w kontekście higieny zdrowia psychicznego” - konferencja odbywa się w Legnicy w dniu 31 stycznia 2020 roku. Tematyka konferencji jest higiena życia psychicznego człowieka.

Kliknij i przeczytaj więcej

Konferencje luty 2020

 • ,,Cynegetica na przestrzeni wieków'' - konferencja odbywa się w Kobior w dniu 1 lutego 2020 roku. Tematyka konferencji to kultura łowiecka.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • International Conference on Film Studies: "(De)Constructing Narrative Identities"- konferencja odbywa się w Londynie w dniu 8 lutego 2020 roku. Tematyką konferencji jest kinematografia. Językiem konferencji zaś język angielski.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • IV Konferencja Gerontologiczna z cyklu: Refleksje nad starością „Uczenie się (w) starości ” - konferencja odbywa się w Łodzi w dniu 14 lutego 2020 roku. Tematyką konferencji jest proces uczenia się w okresie starości.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Autorytet, przywództwo czy liderstwo?’’- konferencja odbywa się w Stalowej Woli w dniu 18 lutego 2020 roku. Tematyką konferencji jest pojęcie przywództwa, przyczyn jego wyboru oraz skutków.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,V zimowa szkoła metodologiczna'' - konferencja odbywa się w Toruniu w dniach 20 i 21 lutego 2020 roku. Tematyka konferencji to poprawność metodologiczna prowadzonych prac naukowych.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy’’ - konferencja odbywa się w Lublinie w dniu 21 lutego 2020 roku. Tematyka konferencji to dyskusja o terroryzmie z perspektywy różnych dziedzin naukowych.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Choroby rzadkie w XXI wieku'' - konferencja odbywa się w Lublinie w dniu 21 lutego 2020 roku. Tematyka konferencji to wypracowanie kompleksowych procedur opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20 ,,Architektura Informacji Istotą Projektu’’- konferencja odbywa się w Toruniu w dniu 22 lutego 2020 roku. Tematyką konferencji jest architektura informacji.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin’’ - konferencja odbywa się w Warszawie w dniu 24 lutego 2020 roku. Tematyka konferencji to bezpośrednie wsparcie więźniów i ich rodzin.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • III Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna ,,Innowacje w Nauczaniu Języków Obcych INJO 2020 Kształcenie językowe w Polsce a kluczowe kompetencje XXI wieku’’- konferencja odbywa się w Wrocławiu w dniach 24 i 25  lutego 2020 roku. Tematyka konferencji to dyskusja o wyzwaniach nauczania języków obcych w XXI wieku.

Kliknij i przeczytaj więcej

Konferencje marzec 2020

 • ,,Kultura Pokoju, Kultura Słowa’’- konferencja odbywa się w Galinach w dniach 4 – 6 marca 2020 roku. Tematyką konferencji jest kultura słowa w różnych dziedzinach nauki

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Max Weber Prorok nowoczesności, krytyk nowoczesnego życia’’ - konferencja odbywa się w Krakowie w dniach 4 – 6 marca 2020 roku. Konferencja poświęcona jest myślom Maxa Webera.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,3rd International Interisciplinary Conference Trauma and nightmare’’- konferencja odbywa się w Krakowie w dniach 5 – 6 marca 2020 roku. Tematyka konferencji to interdyscyplinarne spojrzenie na traumę i koszmary senne. Konferencja prowadzona w języku angielskim.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Motywacja i refleksja w procesie glottodydaktycznym’’- konferencja odbywa się w Katowicach w dniu 6 marca 2020 roku. Tematyka konferencji to motywowanie uczniów do nauki języków obcych.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Nowa kultura dla nowego człowieka. Dziedzictwo modernistycznych i postmodernistycznych utopii w perspektywie interdyscyplinarnej’’- konferencja odbywa się w Warszawie w dniu 6 marca 2020 roku. Tematem konferencji są utopijne idee poprzedniego wieku i ich wpływ na świat współczesny.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja ,,Aktualne problemy edukacji i nauki. Teoria i praktyka"- konferencja odbywa się w Kijowie w dniu 6 marca 2020 roku. Konferencja ma charakter zdalny, a panele naukowe dotyczą filozofii, kulturologii, historii, psychologii i pedagogiki.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,New stories: SHADES OF HOPE IN 20th- AND 21st-CENTURY LITERATUR’’- konferencja odbywa się w Krakowie w dniu 7 marca 2020 roku. Tematem konferencji jest motyw nadziei w literaturze anglosaskiej.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bilans przemian. 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym” -  konferencja odbywa się w Toruniu w dniach 12 -13 marca 2020 roku. Tematem konferencji jest funkcjonowanie Republiki Chińskiej.  

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,VII Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja Zarządzanie projektami w branży kultury i kreatywna industria’’ - konferencja odbywa się w Kijowie w dniu 13 marca 2020 roku.  Konferencja ma charakter zdalny, a tematyka to szeroko rozumiane problemy urbanistyczne.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Praworządność – rzeczywistość czy fikcja?’’ - konferencja odbywa się w Stalowej Woli w dniu 17 marca 2020 roku. Tematem konferencji jest idea praworządności.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Interdyscyplinarny wymiar zdrowia’’ - konferencja odbywa się w Warszawie w dniach 19-20 marca 2020 roku. Tematem konferencji jest interdyscyplinarne podejście do zdrowia.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” - konferencja odbywa się w Lublinie w dniach 20-21 marca 2020 roku. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie interdyscyplinarności badań naukowych.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Rodzicielstwo i rodzina. (Re)konstrukcje życia codziennego’’ - konferencja odbywa się w Bydgoszczy w dniu 23 marca 2020 roku. Tematem konferencji jest wieloaspektowość rodzicielstwa.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • XIV Konferencja Naukowa ,,Multimedia w Biznesie i Administracji, Technologie ICT we współczesnym zarządzaniu'' - konferencja odbywa się w Koszęcinie  w dniach 25 -27 marca 2020 roku. Tematem konferencji jest problematyka organizacji i zarządzania nimi.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy’’ - konferencja odbywa się w Poznaniu  w dniu 25 marca 2020 roku. Tematem jest wsparcie jednostek i zespołów w czasie kryzysu.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych" - konferencja odbywa się w Toruniu  w dniach 26-27 marca 2020 roku. Tematem jest interdyscyplinarne podejście do zagadnień islamu

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Utopie i dystopie: wizje polityki i ustrojów politycznych’’- konferencja odbywa się w Bydgoszczy  w dniu  26 marca 2020 roku. Tematem jest prognozowanie zmian politycznych

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,MEMORY, GUILT AND SHAME International Interdisciplinary Conference’’ -  konferencja odbywa się w Gdańsku  w dniach  26-27 marca 2020 roku. Tematem jest pamięć, wina i wstyd. Konferencja odbywa się w języku angielskim.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • III Ogólnopolska studencko-doktorancka Konferencja naukowa ,,Kobieta na przestrzeni dziejów ‘’ - konferencja odbywa się w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  26 marca 2020 roku. Tematem jest historia dziejów kobiet.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Ojcostwo w wielu obliczach’’ - konferencja odbywa się w Stalowej Woli  w dniu  31 marca 2020 roku. Tematem jest ojcostwo i rodzina.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Podkultury popkultury w zglobalizowanym świecie’’ - konferencja odbywa się w Łodzi  w dniu 31 marca 2020 roku. Tematem jest kultura masowa.

Kliknij i przeczytaj więcej

 Konferencje kwiecień 2020

 • ,,Dni planisty Rewitalizacja’’ - konferencja odbywa się w Poznaniu w dniach  02-03 kwietnia 2020 roku. Tematem jest interdyscyplinarne podejście do rewitalizacji

Kliknij i przeczytaj więcej

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku’’ - konferencja odbywa się w Lublinie w dniu 03 kwietnia 2020 roku. Tematem jest interdyscyplinarne podejście do chorób cywilizacyjnych i społecznych XXI wieku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Ageing and society International Interdisciplinary Conference’’ - konferencja odbywa się w Gdańsku w dniu 03 kwietnia 2020 roku. Tematem konferencji jest starzenie się społeczeństwa.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Tekst Internetu – Internet tekstu. Nowe media w perspektywie teoretycznoliterackiej’’ - konferencja odbywa się w Gdańsku w dniu 03 kwietnia 2020 roku. Tematem konferencji są nowe media.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Innowacyjna Fizjoterapia’’ - konferencja odbywa się w Lublinie w dniu 03 kwietnia 2020 roku. Tematem konferencji jest praktyczna strona fizjoterapii.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Jakość w Sporcie Fizjoterapia’’ - konferencja odbywa się w Toruniu w dniach 16-17 kwietnia 2020 roku. Tematyka konferencji to jakość w sporcie.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,I bydgoskie spotkanie filozoficzne'' - konferencja odbywa się w Bydgoszczy w dniach 17– 18 kwietnia 2020 roku.  Konferencja dedykowana jest młodym naukowcom w tym doktorantom.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,XXXV World Congress of Audiology'' - konferencja odbywa się w Warszawie w dniach 19-22 kwietnia 2020 roku. Jest to spotkanie audiologów z całego świata.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • Ogólnopolska konferencja „Tysiąc jeden arabskich miast” - konferencja odbywa się w Warszawie w dniach 19-22 kwietnia 2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Le mot dans la langue et dans le discours 3 : la construction du sens'' - konferencja odbywa się w Wilnie w dniach 23-24 kwietnia 2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Twórczość i normy’’ - konferencja odbywa się w Lublinie w dniu 24 kwietnia 2020 roku. Konferencja poświęcona prawom autorskim.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,International Conference for Byzantine and Slavic Studies, Colloquia Ceranea II'' - konferencja odbywa się w Łodzi w dniach 24- 26 kwietnia 2020 roku. Tematyka konferencji to historia i kultura Morza Śródziemnego i Europy Południowo Wschodniej.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • II międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Naukowe poszukiwania badania, teoria praktyka” - konferencja odbywa się w Kijowie w dniu 30 kwietnia 2020 roku. Konferencja ma charakter zdalny.

Kliknij i przeczytaj więcej

Konferencje maj 2020

 • VII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ,,Wojna polsko-bolszewicka i jej implikacje dla Europy (aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe)’’- konferencja odbywa się w Wilnie w dniach 07-09 maja  2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy’’ - konferencja odbywa się w Lublinie w dniu 08 maja  2020 roku. Tematyką konferencji jest miłość i jej obraz w kulturze na przestrzeni wieków.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek’’ konferencja odbywa się w Lublinie w dniu 09 maja  2020 roku. Tematyką konferencji jest historia „Polski Ludowej”.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Profetyzm i księgi prorockie w literaturze, języku i kulturze’’ - konferencja odbywa się w Warszawie w dniach 11-13  maja  2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,III ogólnopolskie forum młodych kryminologów'' - konferencja odbywa się w Białymstoku w dniach 13 - 15 maja  2020 roku. Spotkanie będzie dotyczyło praktycznego aspektu kryminalistyki.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Pięć lat obowiązywania Europejskiego Programu w zakresie Migracji’’ - konferencja odbywa się w  Warszawie w dniu 13  maja 2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,XXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego'' - konferencja odbywa się w  Łodzi w dniu 14-16  maja  2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2020 Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne determinanty długości życia’’ - konferencja odbywa się we  Wrocławiu w dniach 14 - 15  maja 2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” - konferencja odbywa się w Lublinie w dniu 15 maja  2020 roku. Tematyką konferencji jest ochrona środowiska i jej miejsce we współczesnym świecie.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • XVII Ogólnopolska studencko-doktorancka Konferencja naukowa ,,Człowiek a historia’’ - konferencja odbywa się w Piotrków Trybunalski w dniu 20 i 21 maja 2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych’’ - konferencja odbywa się w Lublinie w dniu 22 maja  2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • 19-ta Międzynarodowa Konferencja INE PAN ,,Ekonomia-Zarządzanie-Finanse. Nowe Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarządzaniu’’ - konferencja odbywa się w Warszawie w dniach 25-26 maja 2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • „Afryka w językach – języki w Afryce” - konferencja odbywa się w Olsztynie w dniach 25-26 maja  2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • XXIX Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych’’ konferencja odbywa się w Rytro k/nowego Sącza, w dniach 27-29 maja 2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej’’ - konferencja odbywa się w Toruń  w dniach 28-29 maja  2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Child in migration. Status and Identity’’ - konferencja odbywa się w Zielonej Górze w dniach 28-30 maja  2020 roku. Tematyką konferencji jest sytuacja prawna dziecka. podczas migracji.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,Integracja Psychoterapii: Badania, Doświadczenia, Perspektywy’’ - konferencja odbywa się w Warszawie  w dniach 29-31 maja  2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

Konferencje czerwiec 2020

 • ,,V Konferencja Naukowa: Oblicza wojny. Miasto i wojna’’ - konferencja odbywa się w Łodzi  w dniach 4-5 czerwca 2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • IV Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka = The 4th International Conference Human ecology’’ - konferencja odbywa się w Tarnobrzegu i Sandomierzu  w dniach 4-5 czerwiec 2020 roku.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,ADWOKATURA – HISTORIA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ’’ - konferencja odbywa się w Jarosławcu  w dniu  8 czerwca 2020 roku.

          Kliknij i przeczytaj więcej

Konferencje wrzesień 2020

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Dane osobowe – dobro indywidualne a dobro wspólne'' - konferencja odbywa się w trybie online 24 września 2020 r. Celem wydarzenia jest skłonienie młodych naukowców do podjęcia refleksji nad aspektami funkcjonowania zagadnień ochrony danych osobowych, ich przetwarzania oraz wykorzystywania a także aksjologii z tym związanej. 

          Kliknij i przeczytaj więcej

 •  ,,LONELINESS - 2nd International Interdisciplinary Conference’’ - konferencja odbywa się w Gdańsku  w dniach 17 -18 września  2020 roku.

          Kliknij i przeczytaj więcej

Konferencje październk 2020 

 • ,,XX Conference of PhD Students and Young Scientists’’ – konferencja odbywa się online w dniach 14-16 października 2020 r., we Wrocławiu. Tematyką konferencji są górnictwo, nauki o Ziemikosmosie oraz geoinformacja. Konferencja w języku angielskim.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Edukacja – problemy, wyzwania i perspektywy” konferencja odbywa się online 23 października 2020 r., w Lublinie.Tematyką konferencji zagadnienia dotyczące kształcenia i wychowania jako jednego z głównych założeń współczesnego systemu edukacji.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • The 4th International Conference “Aesthetic Energy of the City - URBAN IMAGES’’ – konferencja odbywa się między 15 a 17 października 2020 r. w Łodzi.Celem konferencji jest usystematyzowanie wiedzy na temat roli obrazów w mieście. Konferencja w języku angielskim.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bieda, niedostatek, ubóstwo" – konferencja odbywa się online między 17 a 18 października 2020 r. i dotyczy niedostatku, biedy i ubóstwa jakie dotykają wielu jednostek, zbiorowości i społeczeństw.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Filozoficzne aspekty literatury’’ – konferencja odbywa się w Lublinie 29 października 2020 r. Tematem konferencji jest szeroko pojmowana obecność filozofii w obrębie literatury.

Kliknij i przeczytaj więcej

Konferencje listopad 2020

 • Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktorancka ,,Linguistische Juniorentreffen in Wrocław II: Aktualne Trendy I Perspektywy w Badaniach Językoznawczych’’ – konferencja odbywa się we Wrocławiu, w dniach 6 – 7 listopada 2020 r. Tematem konferencji jest szeroko rozumiane językoznawstwo.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa ‘’Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa’’ – konferencja odbywa się 6 listopada 2020 r. w Lublinie. Konferencja ma na celu uaktualnienie wiedzy oraz weryfikację postępowania w przypadku chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • III Ogólnopolska Kognitywistyczna Konferencja Naukowa „Cerebrum Cognita” – konferencja odbywa się 6 listopada 2020 r. w Lublinie. Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu nauk kognitywnych, neurobiologii, neuropsychologii, sztucznej inteligencji, logiki i filozofii umysłu, prezentacja wyników badań oraz integracja środowiska naukowego i promocja wiedzy. 

Kliknij i przeczytaj więcej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna DroneTech World Meeting ,,Biznes – Nauka – Człowiek’’ – konferencja ma charakter online i odbywa się między 6 a 7 listopada w Toruniu. Wydarzenie jest dedykowane pojazdom, systemom bezzałogowym i autonomicznym.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Samorząd terytorialny - dorobek i perspektywy’’ – konferencja odbywa się 7 listopada 2020 r. w Jaśle. Wydarzenie ma umożliwić prezentację wyników badań naukowych oraz wymianę doświadczeń praktycznych w różnych obszarach funkcjonowania samorządu. 

Kliknij i przeczytaj więcej

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Katastrofa, tragedia, trauma’’ – konferencja odbywa się online między 14 a 15 listopada 2020 r. Wydarzenie porusza takie m.in. takie tematy jak katastrofa w kulturze i sztuce,  kryzys (w) historii, kryzys cywilizacji czy społeczne wymiary katastrof, tragedii i traumy.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów ,,Człowiek i natura w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej’’ – konferencja odbywa się w Rzeszowie 18 listopada 2020 r. Tematem wydarzenia są m.in. takie zagadnienia jak językowy obraz człowieka oraz fauny i flory w języku współczesnym; człowiek wobec  natury czy relacja człowiek-przyroda w literaturze i kulturze.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekonomia Społeczna 2020. Przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań XXI wieku – doświadczenia polskie i międzynarodowe” – konferencja odbywa się 20 listopada w Krakowie. Celem wydarzenia jest m.in. omówienie i przeanalizowanie współczesnych zagadnień teoretycznych oraz empirycznych odnoszących się do ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, jak również upowszechnianie wyników badań.

Kliknij i przeczytaj więcej

 • XVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości ,,Cywilizacyjne konteksty działań wojennych’’ – konferencja odbywa się 20 listopada w Warszawie. Tematem przewodnim konferencji jest cywilizacyjny kontekst działań wojennych.

Kliknij i przeczytaj więcej

Konferencje grudzień 2020

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” – konferencja odbywa się 3 grudnia 2020 r. w Lublinie. Tematem wydarzenia jest dyskusja skupiająca się wokół zaburzeń psychicznych, wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami reprezentującymi różne dziedziny nauki.

         Kliknij i przeczytaj więcej

 • Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Cele i narzędzia ludobójczej inżynierii społecznej. Człowiek i państwo wobec totalitaryzmów’’ – konferencja odbywa się online 3 grudnia 2020 r. Tegoroczna edycja oparta jest na idei analizy prowadzonej w oparciu o studia przypadku – tzw. case studies – wynikające z indywidualnych badań i ilustrujące tezy badawcze formułowane przez uczestników konferencji. Case studies mogą też obejmować inne przykłady polityki terroru, ludobójczych zbrodni lub aktów uznawanych za ludobójcze, w tym zwłaszcza z XX wieku. 

Kliknij i przeczytaj więcej

 • V Konferencja Naukowa ,,Ofiary Przemocy - Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne’’ – konferencja odbędzie się 4 grudnia 2020 r. w Lublinie. Celem Konferencji jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. 

         Kliknij i przeczytaj więcej

 • ,,8th Machine Intelligence and Digital Interaction – MIDI Conference’’ – konferencja odbędzie się między 9 a 10 grudnia 2020 r. w Warszawie.Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze metody, ultranowoczesne rozwiązania oraz nowatorskie podejścia do integracji ludzi i inteligentnych technologii. Konferencja w jęz. Angielskim.

         Kliknij i przeczytaj więcej

 • I Edycja XII konferencji „Młodzi w Energetyce” – konferencja odbywa się online między 9 a 12 grudnia 2020 r. we Wrocławiu. Zagadnienia związane z szerokorozumianą energetyką.

         Kliknij i przeczytaj więcej

 • II Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych’’ – konferencja odbywa się 11 grudnia 2020 r. w Lublinie. Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, a także szansą do nawiązania nowych kontaktów w branży, czego efektem może być owocna współpraca. 

         Kliknij i przeczytaj więcej

 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność w antycznej i średniowiecznej Europie – konferencja odbędzie się 11 grudnia w Lublinie. Wydarzenie skupia się w szczególności na życiu codziennym antycznych i średniowiecznych mieszkańców Europy, które wpłynęło na wielkie przemiany.

         Kliknij i przeczytaj więcej

 

 

 

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony