Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej posiada własną bazę ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska pracy w projektach laureatów konkursów organizowanych  przez jednostkę. Oferty pracy są wyświetlane według daty dodania do bazy przez oferentów, uszeregowane od najstarszej do najnowszej propozycji.

Kliknij i przeczytaj więcej

Wyszukiwarka umożliwia filtrowanie zamieszczonych ofert pod kątem proponowanego stanowiska pracy i dziedziny nauki.

Grafika przedstawiająca dłoń rysującą żarówkę, która jest umieszczona nad otwartą książką. Z żarówki wychodzą różne rysunki i wzory matematyczne.Pełna oferta pracy zawiera następujące elementy:

 • oferowane stanowisko pracy;
 • dziedzina nauki;
 • proponowane wynagrodzenie;
 • nazwa projektu;
 • maksymalny czas trwania kontraktu;
 • instytucja oferująca miejsce pracy;
 • liczba wakatów;
 • termin rozpoczęcia pracy;
 • termin składania aplikacji;
 • szczegóły oferty w języku angielskim.

Kliknij i przeczytaj więcej

Kilka ludzkich dłoni ułożonych jedna na drugiej.Należy podkreślić, że dla osiągnięcia sukcesu w aplikowaniu na oferowane stanowiska pracy kluczowe  jest wnikliwe zapoznanie się zainteresowanej osoby z szczegółami oferty (JOB OFFER). Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 • wskazane w opisie samego projektu ogólne oczekiwania wobec kandydatów;
 • wykaz obowiązków dotyczących oferowanego stanowiska;
 • wykształcenie;
 • niezbędne umiejętności, doświadczenie  związane z profilem danego projektu, planowanych w jego zakresie badań;
 • dorobek  naukowy, w tym publikacje;
 • oczekiwane kompetencje miękkie;
 • biegła znajomość w mowie i piśmie wskazanego języka obcego;
 • list motywacyjny;
 • konieczność przygotowania krótkiego opisu projektu badawczego.

Nabór na stanowiska jest przeprowadzany w trybie konkursowym i przebiega w dwóch etapach:

 • ocena formalna i wstępna ocena merytoryczna złożonych dokumentów;
   
 • rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

W postępowaniu konkursowym oferenci przestrzegają wytycznych na rzecz równości zatrudnienia, wskazanych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.  

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony