Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki posiada własną  bazę ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska pracy w projektach konkursowych finansowanych przez jednostkę. Narodowe Centrum Nauki zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane do jednostki oferty. Oferty pracy są wyświetlane według daty dodania do bazy przez oferentów.  

Kliknij i przeczytaj więcej

Pełna oferta zawiera następujące elementy:  

 • stanowisko;
   
 • miasto;     
    
 • nazwa jednostki;   
   
 • typ konkursu;
   
 • termin składania;   
   
 • data dodania.

 

Wyszukiwarka ofert pracy umożliwia również wyszukanie oferty po miejscowości

Kliknij i przeczytaj więcej

Przeglądając zamieszczone oferty, należy zapoznać się z ich szczegółami. W tym celu należy otworzyć wyszukaną propozycję pracy.

Kliknij i przeczytaj więcej

Z punktu widzenia osoby zainteresowanej najważniejsze informacje dotyczą wymagań, jakie zostały postawione przez oferenta. Należy pamiętać, iż nabór na stanowiska jest przeprowadzany w trybie konkursowym, zatem niezwykle istotne jest dopełnienie wszystkich wymogów formalnych, takich jak:

 • przygotowanie wszystkich wymienionych w ofercie dokumentów;
   
 • złożenie oferty w wymaganym terminie i określonej przez oferującą jednostkę formie;
   
 • gotowość do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej;
   
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczególnie ważna jest pogłębiona analiza stawianych przez oferująca jednostkę wymagań oraz opis zadania, jakiego ma się podjąć przyszły pracownik. Warto zauważyć, iż wśród wymagań bardzo często pojawiają  się:

 • konieczność potwierdzonej stosownym certyfikatem znajomości języka obcego;
   
 • biegła znajomość obsługi wskazanych (wynikających ze specyfiki przyszłych badań) programów komputerowych;
   
 • posiadanie udokumentowanych osiągnięć naukowych związanych z tematyką/problematyką oferty: publikacje, udział w konferencjach, realizacja innych grantów;
   
 • umiejętność pracy w zespole;
   
 • nienaganna postawa etyczna.
Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony