Programy wymiany studentów oraz pracowników uczelni

W Polsce bardzo dobrze funkcjonują dwa duże programy mobilności studentów i naukowców. Program MOST, który  dotyczy wyjazdu do innej uczelni w Polsce oraz Program LLP Erazmus +, który dotyczy wyjazdu na studia do uczelni zagranicznej.

Figurki przedstawiające studentów, stojące obok ułożonych na stole książek.Program MOST

Program MOST funkcjonuje od 1999 roku. Przeznaczony jest dla studentów i doktorantów, którzy w ramach swoich studiów chcieliby studiować na innej uczelni, w innym mieście.

W ramach programu, można wyjechać do partnerskiej uczelni na semestr lub cały rok akademicki. Udział w programie jest bezpłatny.

Warunki wyjazdu doktorantów

Doktorant, który chce wyjechać na inną uczelnię w Polsce w ramach programu MOST :

 • powinien skończyć pierwszy rok studiów doktoranckich;
   
 • może wyjechać maksymalnie na dwa semestry studiów;
   
 • dwa semestry nie muszą być na tej samej uczelni;
   
 • doktorant może wyjechać na jeden semestr do jednej uczelni, a na drugi semestr do innej uczelni.

Grupa uczących się studentów. Na pierwszym planie młoda dziewczyna zapisuje coś w notatniku.Warunki wyjazdu studentów

Żeby wyjechać na inną uczelnię w Polsce w ramach programu MOST należy:

 • być studentem;
   
 • ukończyć przynajmniej drugi semestr jednolitych studiów magisterskich ( trwają one 5 lub 6 lat w zależności od kierunku);
   
 • ukończyć przynajmniej drugi semestr studiów pierwszego stopnia ( studiów licencjackich lub inżynierskich – trwają one zwykle 3 lata);
   
 • ukończyć przynajmniej pierwszy semestr studiów drugiego stopnia ( studiów magisterskich – trwają one zwykle 2 lata).

Każdy z wyjeżdżających studentów w ramach programu MOST, może studiować na innej uczelni w Polsce maksymalnie dwa semestry. Dwa semestry nie muszą być na tej samej uczelni. Student może wyjechać na jeden semestr do jednej uczelni, a na drugi semestr do innej uczelni.

Bardzo ważne jest to, że w ramach Programu MOST wyjeżdżamy na studia na tym samym kierunku.

Jeśli jesteśmy zainteresowani wyjazdem w ramach Programu MOST musimy to zgłosić do specjalnej komisji. W ramach zgłoszenia wybieramy uczelnię, która z naszą rodzimą uczelnią ma podpisane porozumienie o współpracy.

Uśmiechnięta studentka, z kręconymi włosami, w różowym szalu, trzyma w rękach książki.Wyjazd w ramach programu MOST zależy od wielu czynników. Komisja podejmując decyzję  bierze pod uwagę:

 • liczbę miejsc w Programie MOST;
   
 • średnią z całego toku studiów, obliczoną w dziekanacie;
   
 • inne osiągnięcia kandydata, takie jak: osiągnięcia naukowe, zaangażowanie kandydata w działalność na rzecz społeczności akademickiej;
   
 • osobistą motywację kandydata.

Program LLP Erazmus +

Program ten działa w Europie od 1987 roku,a Polska przystąpiła do niego w 1998 roku. Jego głównym celem jest wymiana i kontakty pomiędzy uczelniami międzynarodowymi.

Założenia programu:

 • wymiana studentów;
   
 • wymiana naukowców;
   
 • organizowaniu intensywnych kursów, na przykład językowych;
   
 • uczestnictwo w wielu projektach międzynarodowych.

Studentka siedzi oparta o ścianę, na kolanach trzyma laptopa, a w rękach amerykańską flagę.Warunki zakwalifikowania na wyjazd

Warunki jakie musi spełnić student lub nauczyciel akademicki, który chce wyjechać w ramach tego programu, określane są przez każdą z uczelni. Zwykle wymagane jest aby kandydat:

 • znał biegle język obcy, który jest językiem wykładowym na uczelni przyjmującej kandydata;
   
 • miał odpowiednio wysoką średnią ocen;
   
 • wyróżniał się działalnością na rzecz społeczności akademickiej;
   
 • wyróżniał się swoją działalnością naukowo- badawczą.

Co to są punkty ECTS?

Rozpoczęcie wymiany międzynarodowej studentów, związane było z problemem zaliczeń poszczególnych przedmiotów. Powstał jednak problem  jak zaliczać te przedmioty, na zajęciach  których student był nieobecny. Przedmioty wykładane na różnych uniwersytetach różniły się nazwą i liczbą godzin. Wprowadzono więc punkty ECTS ( jest to skrót od angielskiej nazwy European  Credit Transfer System) czyli mówiąc po polsku Europejski System Transferu Punktów. W ramach Programu LLP Erazmus +, kiedy studenci wracają z pół rocznego lub rocznego pobytu na uczelni zagranicznej, przywożą określoną liczbę punktów ECTS. W ten sposób zaliczają brak odbytych zajęć na macierzystej uczelni.

 

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony