Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest operatorem kilku programów konkursowych dedykowanych naukowcom na różnym etapie kariery naukowej. Młodym badaczom dedykowany jest w szczególności program Start. W jego ramach można aplikować o roczne stypendium. Jest on skierowany do wybitnych młodych ludzi, którzy legitymują się  osiągnięciami  w swojej dziedzinie badań.

Studentka ubrana w brązowy sweter, trzyma w ręku długopis, robiąc notatki. Najważniejsze informacje o programie Start

 • Jest ogłaszany raz do roku.
 • Stypendium w ramach tego programu można otrzymać tylko raz.
 • Mogą w nim aplikować  naukowcy uprawiający wszystkie dziedziny nauki.
 • Aplikujący nie mogą w roku składania wniosku przekroczyć 30 r.ż.
 • Otrzymane stypendium można przeznaczyć na dowolny, wybrany przez siebie cel związany z prowadzoną działalnością badawczą.
 • Dodatkowo można aplikować jednocześnie o tak zwane stypendium wyjazdowe.
 • Kluczowymi kryteriami są „jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze”.
 • W latach poprzednich  wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł.

Proces aplikacji w programie StartKlika ludzkich dłoni ułożonych jedna na drugiej.

Zgodnie z regulaminem stypendia naukowe w ramach programu Start finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej „stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych badaczy i stanowią zachętę  do  dalszego  rozwoju”. Wnioskodawcami  mogą być „instytucje kształcące  lub  instytucje,  w  których  wykonywane  są prace B+R  kandydatów''.

Poniżej przedstawiono najważniejsze kroki w aplikowaniu do omawianego programu.

 • Krok 1 Wnikliwa analiza regulaminu programu celem sprawdzenia zgodności wymagań                    z posiadanymi kompetencjami i osiągnięciami.

 • Krok 2  Zapoznanie sięz informacjamipodanymi w Instrukcji przygotowania wniosku.  

Kliknij i przeczytaj więcej

Warto zwrócić uwagę na potrzebne dokumenty, oświadczenia, zgody, opinie, sposób uporządkowania załączników, prawidłowe wskazanie wnioskodawcy,  wymagane podpisy i pieczątki, etapy składania wniosku. Należy również podjąć decyzję o ubieganiu się/lub nie  o stypendium wyjazdowe.

 • Krok 3 Przygotowanie wymaganych dokumentów (załączników) w wersji elektronicznej według wskazanych wymagań technicznych.
   
 • Krok 4 Wypełnienie formularza wniosku online wraz z wymaganymi załącznikami.
   
 • Krok 5 Przygotowanie wersji drukowanejwniosku wraz z załącznikami przygotowanymi zgodnie                  z wytycznymi technicznymi  i przesłanie jej wraz z wymaganymi podpisami.
 

 

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony