Fundacja NUTRICIA

Fundacja NUTRICIA   wspiera  badania  naukowe oraz jest fundatorem stypendiów, „w wyniku których powstają nowe wytyczne dotyczące żywienia w zakresie: żywienia niemowląt i dzieci, zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Granty badawcze przyznaje się w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka. Stypendia są natomiast przeznaczane na zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, umożliwiających w przyszłości podejmowanie badań naukowych w tym obszarze.

Dłonie ułożone w ochronnym geście nad drewnianymi figurkami, symbolizującymi ludzi.Granty stypendialne Fundacji NUTRICIA 

  • stypendia są przyznawane w  trybie konkursu grantowego;
  • mają umożliwić zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, pozwalających  inicjować i prowadzić badania naukowe z zakresu żywienia człowieka;
  • kandydaci do stypendium powinni pamiętać o precyzyjnym, jednoznacznym  sformułowaniu celu przedsięwzięcia naukowego i jego pełnej zgodności z programem Fundacji;
  • stypendium jest przyznawane  nie dłużej niż  na okres          1 roku;
  • kwota stypendium to nie więcej niż 6250 PLN/miesiąc (brutto);
  • może być wykorzystane  przez stypendystę na sfinansowanie wyjazdu naukowego za granicę;
  • należy pamiętać, że wniosek stypendialny  trzeba przygotować  w języku angielskim;
  • wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Fundacji w zakładce Granty                i stypendia.  

Kliknij i przeczytaj więcej

  • źródłem Grafika przedstawiająca świecącą żarówkę umieszczoną nad otwartym papierowym kartonem.dodatkowych informacji  na temat konkursu, szczegółowych kryteriów oceny, wymaganych dokumentów, przygotowania samej aplikacji są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakładce GRANTY – FAQ

Kliknij i przeczytaj więcej

  • przygotowując aplikację, warto również sięgnąć do relacji stypendystów

Kliknij i przeczytaj więcej

 
Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony