Fundusze EOG i Fundusze Norweskie

Wdrażanie funduszy EOG i funduszy norweskich w Polsce koordynuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Realizowany w ramach tych funduszy ,,Program Badania'' obejmuje zarówno badania podstawowe, jak i stosowane[1]. Częścią obejmującą  badania podstawowe zarządza Narodowe Centrum Nauki. Z programu mogą skorzystać podmioty podejmujące działania badawcze – uczelnie wyższe, instytuty naukowe i badawcze, a także przedsiębiorcy i naukowcy. Warto podkreślić, że środki z tego programu mają na celu między innymi pomoc szczególnie młodym badaczom w ich rozwoju naukowym.  

Damska dłoń, rysująca wykres słupkowy, w tle znajdują się klawiatura laptopa i wykres kołowy.Konkursy programu Badania

W ramach tego programu warto zwrócić uwagę na dwa typy konkursów:

GRIEG

Jest to  konkurs na projekty badawcze obejmujące  wszystkie dziedziny nauki, zgodnie z wykazem  dyscyplin znajdujących się na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki w zakładce Panele NCN

Kliknij i przeczytaj więcej 

Priorytetowo są traktowane min. badania z zakresu nauk społecznych. Projekt konkursowy musi realizować polsko-norweskie konsorcjum, którego członkami mogą być instytucje badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje o przygotowaniu wniosku, wymaganych dokumentach, kosztach,  kryteriach oceny znajdują się  sekcji ,,Ogłoszenia o konkursie''

Kliknij i przeczytaj więcej 

Zbliżenie dłoni dwóch mężczyzn. Jeden z nich trzyma w ręku tableta. W tle stoją dwa laptopy.IdeaLab

Jest to bardzo interesujący konkurs, ponieważ jego głównym elementem „są warsztaty IdeaLab, podczas których uczestnicy reprezentujący instytucje badawcze, organizacje pozarządowe, czy inne instytucje publiczne lub prywatne mierzą się z wyzwaniami dla społeczeństwa opisanymi w ogłoszeniu konkursowym. Formuła warsztatów wspiera opracowanie przełomowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych koncepcji projektów badawczych. Realizatorami tego typu projektów badawczych są międzynarodowe konsorcja, wśród których oprócz polskiego lidera konsorcjum musi być najmniej jeden partner z krajów EOG.

Tematyka konkursu jest ściśle określona i w 2019 roku dotyczy wyzwań wynikających ze złożonych procesów, jakie zachodzą w naszych czasach, takich jak globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, znaczące fale migracji, brak stabilności geopolitycznej i wiele innych rodzą niepewność (pociągającą za sobą zagrożenia, a w niektórych przypadkach szanse), którym musi stawić czoło społeczeństwo europejskie.

Szczegółowe informacje o procedurze konkursowej znajdują się w zakładce ,,Ogłoszenia o konkursie''

Kliknij i przeczytaj więcej 


[1] W rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce badania podstawowe to  „prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne”,  zaś badania aplikacyjne, czyli stosowane to „prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń”, Źródło: U S T A W A z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2018 r. poz. 1668.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony