Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (określany dalej KPK), działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN poprzez realizację Programu Ramowego „Horyzont 2020” zajmuje się wsparciem jednostek naukowych, a także przedsiębiorstw.

Zbliżenie dłoni pracujących na komputerze.Do działań KPK należą również organizacja konferencji        i seminariów naukowych, dni informacyjnych, czy też przygotowywanie publikacji i biuletynów.

Program „Horyzont 2020” to dotychczas największy w Unii europejskiej projekt, zapewniający finansowanie badań naukowych. Na realizację projektu przeznaczono                77 028,3 mln euro.

Program jest przewidziany dla:

 • naukowców indywidualnych;
   
 • instytucji;
   
 • przedsiębiorstw.

Flagi Unii Europejskiej.Obszary objęte programem „Horyzont 2020”

Wyróżnia się trzy główne dziedziny wsparcia:

 • Działania Marii Skłodowskiej– Curie (MSCA);
   
 • Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC);
   
 • Infrastruktura Badawcza;
   
 • Wspólne Centrum Badawcze (KE).

Szczegółowe informacje na temat sposobu uzyskania finansowania w poszczególnych kategoriach, wyróżnianych w programie znajdują się na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego w dedykowanych zakładkach.

Kliknij i przeczytaj więcej

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony