Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje różnego rodzaju stypendia oraz formy wsparcia dla studentów i doktorantów. W większości mają one charakter konkursowy.

Typy stypendiów

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe:Kilka książek, ułożonych jedna na drugiej - położona najwyżej pozostaje otwarta.

 • wnioskodawcą jest rektor uczelni, która sama określa tryb naboru kandydatów; 
 • można się o nie ubiegać za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związanymi ze studiami lub znaczące osiągnięcia  sportowe;
 • może je otrzymać student studiów pierwszego stopnia, studiów  drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;
 • rodzaje znaczących osiągnięć studenta oraz formy ich dokumentowania, jak również tryb składania wniosku o stypendium oraz kryteria oceny  formalnej i merytorycznej zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej operatora w zakładce Stypendia Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia 

Kliknij i czytaj więcej

Stypendia dla młodych naukowców

 • Wnioski mogą składać „rektor, dZbliżenie na kobiecą dłoń, trzymającą długopis.yrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem”; 
 • aplikować może wyłącznie osoba o statusie młodego naukowca, którego definicję podano na stronie internetowej operatora w zakładce - stypendia dla wybitnych  młodych naukowców

Kliknij i czytaj więcej

 • rodzaje znaczących osiągnięć  w działalności naukowej oraz formy ich dokumentowania, jak również tryb składania wniosku o stypendium oraz kryteria oceny  formalnej i merytorycznej  zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej operatora w zakładce Stypendia dla wybitnych  młodych naukowców

Kliknij i czytaj więcej

Wsparcie niepełnosprawnych studentów i doktorantów:

 • każda uczelnia wyższa ma w swoich podstawowych zadaniach m.in. pomoc studentom i doktorantom niepełnosprawnym w prowadzeniu działalności naukowej;
 • uczelnie otrzymują na to zadanie dotację podmiotową od ministerstwa nadzorującego dana jednostkę;
 • katalog wydatków z takiej dotacji zamieszczono na stronie internetowej operatora w zakładce Przykładowy katalog wydatków z dotacji na wsparcie procesu kształcenia i prowadzenia badań osób z niepełnosprawnościami

Kliknij i czytaj więcej

 • niezależnie od wsparcia dedykowanego osobom niepełnosprawnym, mogą one jednocześnie ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

 

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony