Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki finansuje prowadzenie badań podstawowych[1]. Jednostka przygotowuje i przeprowadza oraz ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych, w ramach, których można pozyskać również fundusze na stypendia naukowe.

Studentka z krótkimi, kasztanowymi włosami, ubrana w białą bluzkę, czyta książkę. Obok stoi laptop.Panele dziedzinowe

Projekty badawcze można zgłaszać w ramach 25 paneli dziedzinowych, które mieszczą się w trzech głównych działach:

  • HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
  • ST – Nauki Ścisłe i Techniczne
  • NZ – Nauki o Życiu

Wykaz  dyscyplin w ramach paneli dziedzinowych znajduje się na stronie internetowej instytucji w zakładce ,,Panele NCN''.

Kliknij i przeczytaj więcej

Typy konkursów

Szczegółowy wykaz wszystkich konkursów znajduje się na stronie internetowej instytucji w zakładce  ,,Typy konkursów''.

Kliknij i przeczytaj więcej

Zasady przyznawania stypendiów naukowych w ramach wybranych konkursów określa ,,Regulamin przyznawania stypendiów II''.

Kliknij i przeczytaj więcej

Warto zapoznać się również z:

  • ogólnymi kryteriami i trybem przyznawania takich stypendiów;
  • zasadami ich wypłaty;
  • dodatkowymi warunkami ich pobierania.

Wszystkie te informacje, na bieżąco aktualizowane,  można znaleźć pod poniższym linkiem.

Kliknij i przeczytaj więcej

Proces aplikacjiDłoń trzymająca świecącą się żarówkę.

Zgodnie z regulaminem stypendia naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki są przyznawane w drodze otwartych konkursów, które ogłaszają kierownicy projektów zatwierdzonych do finansowania.

Poniżej przedstawiono najważniejsze kroki w aplikowaniu do konkursów stypendialnych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Krok 1 Wybór oferty dla siebie (zgodnej z prowadzonymi/planowanymi  badaniami, statusem naukowym – np. student/doktorant) spośród propozycji zamieszczonych na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki w zakładce ,,Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN''

Kliknij i przeczytaj więcej

Krok 2 Wnikliwa analiza dokumentacji konkursowej celem sprawdzenia zgodności wymagań z posiadanymi kompetencjami i osiągnięciami.

Krok 3 Przygotowanie i złożenie wniosku o stypendium.


Spotkania informacyjne i szkolenia dla wnioskodawców

Warto zaznaczyć, że  Narodowe Centrum Nauki organizuje spotkania i szkolenia dla wnioskodawców, w czasie których można zadać szczegółowe pytania dotyczące obowiązujących procedur, wyjaśnić wątpliwości i problemy. Wykaz terminów i miejsc szkoleń w danym roku kalendarzowym jest dostępny na stronie jednostki w zakładce ,,Informacje dla wnioskodawców''.

Kliknij i przeczytaj więcej

[1] W rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce badania podstawowe to  „prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne”, Źródło: U S T A W A z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2018 r. poz. 1668.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony