Naukowa Fundacja Polpharmy

Naukowa Fundacja Polpharmy finansuje projekty badawcze  o szczególnym znaczeniu dla rozwoju medycyny      i farmacji. Jej beneficjentami mogą być akademickie ośrodki naukowe i instytucje badawczo rozwojowe.

Starszy mężczyzna - lekarz, podaje rękę kobiecie.
Program stypendialny

 • Inicjatywa ma na celu promocję najwybitniejszych doktorantów, którzy są wyłaniani w postępowaniu konkursowym przeprowadzanym co dwa lata.
   
 • Nagrodą w takim konkursie jest stypendium naukowe            w wysokości 10 tys. złotych.
   
 • Uczelnie  mogą zgłosić  po trzech kandydatów do stypendium.
   

Ocenie podlegają następujące elementy dorobku naukowego kandydata:

 • założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.);
 • dotychczasowy dorobek (do 30 pkt.);
 • dotychczasowe publikacje (do 50 pkt.).

Zgodnie z art.3 regulaminu programu aplikację konkursową mogą złożyć  osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają obywatelstwo polskie;
 • posiadają wykształcenie wyższe;
 • nie przekroczyły 30 roku życia;
 • są uczestnikami studiów doktoranckich krajowej uczelni medycznej lub CMKP;
 • posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

  Najważniejsze publikacje należy wymienić w trzech grupach, podając punktację czasopism IF          i MNiSzW:
   
 • publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej;
 • publikacje w czasopismach zagranicznych;
 • publikacje w czasopismach polskich.

W regulaminie programu określono tryb postępowania konkursowego, terminy składania aplikacji, wymagane dokumenty.Zdjęcie prezentuje mikroskop i płytkę. Zdjęcie ma symbolizować badania naukowe. Na stronie internetowej fundacji  zamieszczony jest formularz wniosku konkursowego.

Kliknij i przeczytaj więcej

Konkurs na najlepszą prezentację pracy doktorskiej:

 • adresatami konkursu są  laureaci  konkursu stypendialnego Fundacji;
 • celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autorów 3 najlepszych prezentacji prac doktorskich przedstawionych w formie plakatu;
 • zgodnie z regulaminem konkursu ocenie podlega  prezentacja ustna  i w  formie  plakatu pracy  doktoranckiej;
 • oceny dokonuje jury  kierując się następującymi kryteriami: wartość merytoryczna prezentowanego projektu,bsposób prezentacji ustnej i w formie plakatu, przekaz informacyjny prezentacji;
 • organizator konkursu przewiduje trzy nagrody rzeczowe  (1 laptop oraz 2 tablety).

 

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony