ABC startupów

MeetUp - nieformalne spotkania startupowców.

Fintech - mobilny i innowacyjny sposób obsługi bankowości, który opiera się na wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych do usprawniania usług finansowych.

Na stole leżą książki jedna na drugiej. Ostatnia z nich jest otwarta. Obok stoi pojemnik z kolorowymi kredkami.Growth hacking - technika marketingowa, która polega na ściągnięciu nowych użytkowników na stronę internetową danej usługi, np. vlog, Facebook.

SaaS - Software as a Service - model biznesu oparty na stałych, abonamentowych opłatach za dostarczanie usługi. Pozwala na wprowadzenie stabilizacji finansowej i estymowanie comiesięcznych wpływów na firmowe kont.  

Skalowanie - to rozszerzanie możliwości biznesowych firmy przez obecność na nowych rynkach i/lub w nowych branżach, jak również zwiększenie procesu produkcji.

Spin off - przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej („spółki matki”).

Anioł biznesu (business angel) - Inwestor prywatny, który ma nie tylko zapewnić startupom finansowanie ale również swoją wiedzę, doświadczenie i znajomości na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Mentor.

Rysunek rakiety narysowany kolorową kredą na tablicy. Kadłub rakiety stanowią kolorowe kredki.Crowdfunding - forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem.

Dotacje unijne - środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Z funduszy unijnych pochodzi część środków przeznaczanych na realizację programów operacyjnych.

Seed capital - to inwestycje w podmioty znajdujące się w bardzo wczesnym stadium rozwoju lub w start-upy, stanowiące inwestycje o bardzo wysokim poziomie ryzyka.

Venture capital -  Inwestycje kapitałowe w firmę, najczęściej na wczesnym etapie jej rozwoju. Mają uruchomić działanie spółki.

Founders ageement - umowa lub też pisemne porozumienie regulujące porozumienie pomiędzy pomysłodawcami w startupie. Umowa powinna określać w prosty sposób zasady wnoszenia kapitału i finansowania start- upu, sposób zarzadzania spółką, itp.

Umowa inwestycyjna - umowa zawierająca wzajemnie uzgodnione warunki współpracy pomiędzy startupem (założycielami) a inwestorem. Umowa reguluje wzajemne relacje i podział obowiązków. Główne elementy umowy inwestycyjnej to zwykle: określenie stron umowy (komparycja), przedmiot umowy, struktura właścicielska, warunki inwestycji, cena, warunki płatności, określenie zasad powoływania i składu organów spółki (zarządu, rady nadzorczej), zobowiązanie wspólników do dokonania określonych zmian w umowie spółki, ograniczenia, zobowiązania lub prawa wszystkich lub poszczególnych wspólników związane z konkurencją, zbyciem udziałów, pracą na rzecz spółki.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony