Co dalej? Po startupie

Uff, przeszliśmy długi szlak biznesowych bojów. Udało nam się założyć firmę, która wprowadziła innowacyjny produkt lub usługę na rynek. Efekty naszych działań są widoczne, poprzez fakt, że wysokość sprzedaży pokrywa nam koszty funkcjonowania. Jest dobrze, ale zawsze może być lepiej. Po pierwszych sukcesach powinniśmy zrobić rachunek sumienia i zastanowić się, co moglibyśmy, albo powinniśmy zmienić w funkcjonowaniu firmy.

Dłonie trzymające ziemię i wyrastającą z niej roślinę.Najważniejszy jest oczywiście produkt końcowy, może należałoby w niego zainwestować lub poszerzyć  naszych produktów o następny. Albo chcemy dopracować nasz produkt, ponieważ informacje odbierane z rynku jednoznacznie wskazują na pewne niedociągnięcia, które moglibyśmy poprawić. A może chcemy przeszkolić kadrę lub przyjąć nowych pracowników. A może czas spełnić największe marzenie prezesa, czyli własny park maszynowy i produkcja własna. Ilu ludzi tyle pomysłów, tylko co z nimi zrobić jak nie mamy środków finansowych. Każda inwestycja w firmie wymaga odpowiedniego zaplecza finansowego.

W tych przypadkach, z pomocą przyjdą nam fundusze unijne i krajowe, czyli bezzwrotne dofinansowania przeznaczone na różnego rodzaju wsparć dla przedsiębiorców. Pamiętajmy o kilku żelaznych zasadach, rządzących funduszami zewnętrznymi:

 • wymagają wniesienia udziału własnego, co oznacza, że nie ma możliwości uzyskania 100% dofinasowania dla przedsiębiorców. Każda firma musi wnieść, stosowny wkład własny do inwestycji,  a maksymalny poziom dofinansowania to 80% w zależności od rodzaju i wielkości firmy;
   
 • regulaminy konkursowe nie przewidują dofinansowania dla badań podstawowych, fundusze są przeznaczona na realizację badań przemysłowych i/lub badań rozwojowych. Niektóre dopuszczają możliwość dofinansowania prac przedwdrożeniowych;
   
 • wnioski o dofinansowanie składa się albo samodzielnie, albo w konsorcjum. Konsorcjum oznacza, że należy nawiązać współpracę z innym przedsiębiorcą lub jednostką badawczą/ uczelnia wyższą;
   
 • czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest kilku etapowe oraz czasochłonne. Czas oczekiwania na wyniki konkursu sięga nawet do 12 miesięcy. Najważniejszym etapem w procedurze konkursowej jest panel ekspertów, w trakcie którego można odpowiednio omówić wszystkie wątpliwości związane z wnioskiem, uzupełnić o dodatkowe informacje lub wyjaśnić niezgodności.

Mężczyzna w dzianinach i marynarce wspina się po kamiennych schodach, umiejscowionych na tle błękitnego nieba.Teraz już czas na konkrety. Fundusze unijne i krajowe są przyznawane przez instytucje Pośredniczące. Każda z tych Instytucji określa zasady przyznawania środków, rozpatruje wnioski oraz rozlicza dofinansowania pod względem księgowym, zarządza kontrole i nadzoruje rozliczenie wskaźników w projekcie.

Największe Instytucje Pośredniczące, dedykowane przedsiębiorcom to:

 • PARP

Kliknij i przeczytaj więcej

 • NCBiR

Kliknij i przeczytaj więcej

Na powyższych stronach znajduje się szeroka gama konkursów dedykowanych różnym potrzebom przedsiębiorców ze wskazaniem terminów składania wniosków o dofinansowania. Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze dofinansowania? Komu jest dedykowane, poziom dofinansowania, jaki ma być efekt końcowy realizacji projektu, czy potrzebuję konsorcjanta, co mogę zakupić ze środków projektu (katalog kosztów kwalifikowanych: wynagrodzenia, aparatura, usługi), w jakim czasie mogę realizować projekt.

Dobry wniosek musi posiadać:

 • zaplanowane prace badawcze, które tworzą całość procesu badawczego, a poszczególne zadania musza być dobrze podzielone pomiędzy konsorcjantów;
   
 • koszty przewidziane w projekcie, musza być racjonalne i powinny odzwierciedlać zadania realizowane w projekcie, każdy koszt musi być uzasadniony;
   
 • liczba osób zaangażowanych w realizację zdań, musi być racjonalne i odpowiadać realnym potrzebom projektu; zespoły nie mogą być nadmiernie rozbudowane; 
   
 • wskaźniki, monitorujące produkty realizacji projektu, powinny być racjonalne, ponieważ jest to zobowiązanie przedsiębiorcy do ich rozliczenia.
Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony