Jak założyć startup?

Podjęliśmy decyzję o podjęciu działalności gospodarczej. Mamy fantastyczny pomysł, który w naszym zdaniem, będzie hitem na rynku. Ale od czego zacząć? Poniżej przybliżamy rodzaje prowadzenia działalności gospodarczej.

Dłoń ustawia piramidę z drewnianych klocków na których znajdują się różne symbole związane z tematem przedsiębiorczości i biznesu.Jednoosobowa działalność gospodarcza

Według przepisów ustawy z  dnia 6 marca 2018 r.Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646) jest to "organizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły". 

Podstawowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej to m.in.:

 • cel zarobkowy - jest nastawiona na zysk;
   
 • ma charakter zorganizowany - np. wynajmowane są pomieszczenia do jej wykonywania, jest prowadzony marketing;
   
 • wykonywana jest w sposób ciągły - oznacza podejmowanie czynności w sposób ciągły, zmierzających do określonego celu. Działania mają charakter powtarzalny;
   
 • wykonywana jest we własnym imieniu i w odpowiedzialności - nie jest zarządzana przez zewnętrzną osobę, podmiot.

Kluczowym znaczeniem w identyfikacji jednoosobowej działalności gospodarczej jest ponoszenie bezpośredniego ryzyka z nią związanego.

Zalety:

 • brak kosztów założenia działalności gospodarczej;
   
 • brak wymogów tworzenia kapitału przedsiębiorstwa;
   
 • elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej;
   
 • możliwość optymalizacji podatkowej poprzez wybór formy opłacania podatków;
   
 • niskie koszty obsługi księgowej;
   
 • ograniczone obowiązki sprawozdawcze.

Wady:

 • odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania;
   
 • obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS;
   
 • konieczność podstawowej znajomości przepisów związanych z opodatkowaniem.

Mężczyzna w granatowym garniturze pochyla się nad papierami i trzyma w ręku długopis.Spółka z o. o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko tylko do swojego wkładu (brak odpowiedzialności majątkiem osobistym).

Jest kapitałową spółką handlową, posiadającą osobowość prawną. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Do założenia wymagany jest kapitał w wysokości  co najmniej 5 tys. zł.

Spółka odpowiada za zobowiązania całym majątkiem. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ponoszą jedynie ograniczoną odpowiedzialność, do wartości wniesionych przez nich wkładów (ryzyko gospodarcze).

Najwyższą władzą spółki jest zgromadzenie wspólników. Spółkę reprezentuje zarząd (składający się co najmniej z jednego członka) na zasadach określonych w statucie umowie spółki. Spółkę może reprezentować również prokurent.

Umowa spółki z o.o. musi być sporządzona w postaci aktu notarialnego. Do założenia spółki niezbędne jest również wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego oraz powołanie zarządu (i jeśli to konieczne rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej). Spółkę rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym w sposób tradycyjny albo elektronicznie.

Z chwilą zawarcia umowy spółki z o.o. powstaje spółka z o.o. w organizacji. Funkcjonuje ona do czasu zarejestrowania spółki w KRS. Jest więc początkową (startową) fazą istnienia spółki z o.o.

Spółka akcyjna

Jest to forma działalności odpowiednia dla dużych przedsięwzięć, firm planujących wejście na giełdę. Jest to obowiązkowa forma działalności dla niektórych podmiotów (banków, firm ubezpieczeniowych).

Jest kapitałową spółką handlową, posiada osobowość prawną. Założycielem może być jeden lub większa liczba podmiotów spośród: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które posiadają zdolność prawną. Nie może jej założyć jako jedyny akcjonariusz – jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka akcyjna posiada prawa do emisji akcji na giełdach papierów wartościowych.

Do założenia wymagany jest kapitał 100 000 złotych.

Spółka akcyjna odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania. Zasadą jest, że w przypadku spółki akcyjnej nie ma odpowiedzialności po stronie akcjonariuszy (wyjątek – spółka akcyjna w organizacji). Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Akcjonariusz w praktyce ryzykuje jedynie utratą wniesionego wkładu (ryzyko gospodarcze).

Najwyższą władzą spółki jest Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółkę reprezentuje Zarząd (składający się co najmniej z jednego członka) na zasadach określonych w statucie. Spółkę może reprezentować także prokurent.

W spółce akcyjnej musi być ustanowiona także Rada Nadzorcza. Liczy co najmniej 3 członków, 5 w spółkach publicznych.

Walne zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w miejscowości, gdzie spółka ma siedzibę (jeśli statut dopuszcza - w innym miejscu). Protokoły walnych zgromadzeń sporządzane są w formie aktu notarialnego.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony