Początek startupu - rodzaje

Poniżej przedstawiamy praktyczne informacje, jakie kroki należy podjąć, aby zarejestrować spółkę i z sukcesem rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Mężczyzna stojący przodem do tablicy na której widać różne zawieszone informacje i notatki.Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza wymaga darmowej rejestracji w CEIDG. Można to zrobić przez Internet (konto ePUAP), lub autoryzując rejestrację w najbliższym urzędzie gminy lub miasta. Forma jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga tworzenia kapitału na start przedsiębiorstwa. W celu zgłoszenia rozpoczęcia prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej należy wypełnić formularz CEIDG-1

Kolejnymi ważnymi formalnościami są: zdobycie Numeru Regon oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Jeżeli w momencie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca miał nadany wcześniej NIP, nie ulega on zmianie. Jeśli jednak w chwili składania druku rejestracyjnego CEIDG-1 nie posiada się NIPu, zostanie on nadany po rejestracji. NIP jest niezbędny do celów podatkowych. Z kolei numer REGON to podstawa w kontaktach z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Damskie i męskie dłonie trzymają kolorową rakietę wykonaną z kartonu Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, jak każdy inny podlega opodatkowaniu. Już podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 należy się zdecydować na konkretną jego formę. Osoba fizyczna może wybrać (jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej) formy opodatkowania:

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Najprościej rzecz ujmując, opodatkowany jest dochód, czyli różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami uzyskania przychodu. W przypadku zasad ogólnych obowiązkowe jest także prowadzenie ewidencji księgowych: księgi rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów.
   
 • Podatek liniowy, podobnie jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych to różnica pomiędzy przychodami i poniesionymi kosztami. Jednak w tym wypadku wartość podatku wynosi 19 proc. i jest stała.
   
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma, w której jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowana jest jedynie od przychodu, którego nie można pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu. Wybierając tę opcję, podatnik decyduje się na jedną z pięciu zasadniczych stawek: 3 %, 5,5 %, 8,5 %, 17 i 20 %. Stawka, jaką wybierze przedsiębiorca, zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Rozliczając się w ten sposób trzeba prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów (w której nie wykazuje się kosztów).
   
 • Karta podatkowa - charakterystyczne dla tej formy opodatkowania jest to, że wysokość podatku nie ma nic wspólnego z dochodem osiąganym przez przedsiębiorcę. Wysokość stawek karty podatkowej jest ustalana indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego i zależy od wielu czynników.

Spółka z o.o.

Spółkę rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym w sposób tradycyjny (złożenie odpowiedniego formularza w Sądzie Rejestrowym) albo elektronicznie.

Dodatkowo, przy rejestracji zgłasza się do urzędu skarbowego tzw. dane uzupełniające na formularzu NIP-8. Numer NIP i REGON nadawane są „automatycznie" przy rejestracji spółki w KRS.

Spółka jest podatnikiem podatku od osób prawnych (CIT) - podatek (19% lub 9% w przypadku małych - sprzedaż brutto do 1,2 mln euro - lub rozpoczynających działalność przedsiębiorców) płacony jest przez samą spółkę z o.o. od osiągniętych przez nią w danym roku podatkowym dochodów. Podstawową kategorią dochodów z tytułu udziału w zyskach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wypłata pieniężna (dywidenda).

Spółka jest podatnikiem VAT i posiada wymóg prowadzenia pełnej księgowości oraz dokonywanie badań sprawozdań finansowych.

Przy rejestracji spółki, automatycznie zostanie ona zarejestrowana z ZUS jako płatnik. Nie ma potrzeby wysyłania do ZUS dodatkowych dokumentów.

Spółka akcyjna

Do jej założenia konieczne jest:

 • przyjęcie statutu;
   
 • obcięcie wszystkich akcji w spółce przez akcjonariuszy;
   
 • wniesienie wkładów przez akcjonariuszy;
   
 • powołanie zarządu;
   
 • powołanie rady nadzorczej.

Spółkę akcyjną rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sadowym. 

Dodatkowo, do urzędu skarbowego składa się formularz NIP-8 z tzw. danymi uzupełniającymi. Numer NIP i REGON nadawane są „automatycznie" przy rejestracji spółki w KRS.

Podatek dochodowy od osób prawnych (19% lub 9% w przypadku małych firm - sprzedaż brutto do 1,2 mln euro - lub rozpoczynających działalność przedsiębiorców) płacony jest przez samą spółkę akcyjną od osiągniętych przez nią w danym roku podatkowym dochodów.

Spółka akcyjna jest podatnikiem VAT i posiada wymóg prowadzenia pełnej księgowości, publikowanie rocznych raportów finansowych oraz dokonywanie audytu.

Przy rejestracji spółki, automatycznie zostanie ona zarejestrowana z ZUS jako płatnik. Nie ma potrzeby dodatkowo zgłaszać spółki do ZUS.

Kalendarz

Ilustracja kalendarza

SPOTKAJMY SIĘ

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym badaniami B+R? A może chciałbyś zaprezentować projekt naukowy Twojej uczelni? Jeśli tak, skorzystaj z naszego kalendarza spotkań, umożliwiającego wirtualne spotkania.

Kliknij i umów spotkanie
Wróć do góry strony